Farvel til | Vores Sygehus (18:18)

Sidste afsnit. På nuklearmedicinsk afdeling skal overlægen, Søren, undersøge patienten, Arnes, hjerte. I hjælpemiddeldepotet har portøren, Hossein, problemer. Sygeplejersken, Helle, holder øje med lille, nyfødte Asger, der har tabt sig siden fødslen.