Mølle-venner jubler over millioner til nye vinger

I finanslovaftalen for 2019 afsættes 2,5 mio. kr. til restaurering af Dybbøl Mølle, som skal gå til nye vinger og udskiftning af møllehattens krans. Hør her bestyrelsesformandens kommentar til det.