Natarbejde: Jelling Musikfestival

Cirka 34.000 mennesker deltog i Jelling Musikfestival 2015, og af dem var omkring 4.500 frivillige, som holdt festivalen kørende. Også om natten. TV SYD var med på nogle af de frivilliges opgaver. Festivalen varer fire dage, og på de fem scener spiller i alt 90 kunstnere. For at det hele kan fungere, er der mange opgaver, der skal løses: vaskning af ølkander, friholdelse af brandveje, observation fra tårnene, samaritvagt, opsætning og nedtagning af instrumenter og tilbehør samt meget, meget andet. Se selv, hvad det kræver.