På sporet af historien - arkitekturen 2:6

Vi ser nærmere på den arkitektur, der fulgte med udviklingen i de fynske købstæder. I Den Gamle By i Aarhus får vi forklaringen på, hvorfor husene i købstæderne ser ud, som de gør. I Assens har husenes historie noget med en helt anden landsdel at gøre. Tilrettelæggelse: Preben Dahl