Perspektiv - computerspil

Tager vores børn skade af computerspil? Hvad har Game of Thrones stjålet fra islandske sagaer? Hvordan ændrer naturkatastrofer os mennesker? Hvorfor skaber naturen handicappede?