Produktion af 91 millioner kilo ost giver nye arbejdspladser

Efterspørgslen efter mozzarella stiger så meget, at Branderup Mejeri i Sønderjylland skal udbygge for 600 millioner kroner og produktionen af mozzarella mere end fordobles.