Reaktioner på nedlæggelse af Kolding Havn

Tirsdag aften tog Kolding Byråd den endelige beslutning om at nedlægge Kolding Havn. Hør hvad vejerfuldmægtig på Kolding Havn, Flemming Ørvad, borgmester Jørn Pedersen, havneudvalgsformand Asger Christensen og byrådsmedlem Elvis Comic siger til beslutningen.