Sammenhængende forløb | Et sundere Syddanmark

Når de svageste ældre på plejehjem indlægges akut, oplever mange af dem dårlig kommunikation og mange forskellige behandlingspersoner, som skaber usikkerhed. De ryger ind og ud af sygehusene, selvom det kunne være undgået