Savn og afsavn | Vestkystfiskerne (5:6)

Når dagene på havet bliver lange, er savnet efter familien stor, og det er ikke altid, at tankerne udelukkende er på fiskeriet. Mere fleksible arbejdstider har de senere år givet mulighed for mere tid med familien, men det kan også være udfordrende.