Snart er der ikke mere sand og grus

De nuværende grusgrave i Region Syddanmark er snart tømte, så der skal findes nye graveområder. Der skal både tages hensyn til naboer, miljø og andre projekter