TIMELINE 2007 PRINSEN OG HJEMMEVÆRNET

En uniformeret Kronprins var blandt deltagerne, da 3.000 befalingsmænd fra Hjemmeværnet mødtes i Fredericia for at diskutere, hvordan Værnet får korpsånden tilbage efter flere år med reformer.