Valgdebat fra Vadehavscenteret: Grindstedforureningen

Torsdag den 9. maj debatterede de fem folketingskandidater Ulla Tørnæs (V), Henrik Dahl (LA), Marie Krarup (DF), Troels Ravn (S) og Henning Hyllested (EL) oprydning efter forureningen i Grindsted.