Vil du spise grisens mad? | Dyrlægerne i Møgeltønder 6:9

Hos en svineproducent i Kruså vil smågrisene ikke tage nok på i vægt, og Kristen prøver at hjælpe. Han må ty til en lidt utraditionel metode og smage på grisenes mad. Lars er kaldt ud til et mindre hobbylandbrug, hvor nogle af beboerne har problemer med maven. De er ikke helt almindelige beboere, Lars møder, for på gården er der både lamaer, uldgrise og vaskebjørne