TV der bevæger dig

Der skal sættes hegn op langs hele den sønderjyske grænse

Et næsten 70 kilometer langt vildsvinehegn langs grænsen skal beskytte den danske svineeksport mod afrikansk svinepest.

Læs også Grænsehegnet bliver 1,5 meter højt fra kyst til kyst

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, (V), vil ikke løbe nogen risiko, når det kommer til den berygtede afrikanske svinepest, som senest er fundet i Tjekkiet. Derfor har regeringen og Dansk Folkeparti indgået en aftale om en række initiativer, som skal forhindre afrikansk svinepest i at nå til Danmark. Det oplyser ministeren torsdag morgen i en pressemeddelelse. 

Et af initiativerne er at opsætte et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse. Samtidig hæves bødestørrelsen væsentligt for overtrædelser, som medfører risiko for at bringe afrikansk svinepest til Danmark. Det kan for eksempel være ved utilstrækkelig rengøring af dyretransportere, ulovlig indførsel af fødevarer eller ulovlig fodring med madaffald.

- Jeg vil ikke løbe nogen risiko. Det er en milliardeksport på 11 milliarder kroner årligt, som vi risikerer at sætte over styr. Ved udbrud af afrikansk svinepest i Danmark vil al eksport til tredjelande øjeblikkeligt lukke. Et hegn vil både holde eventuelle inficerede vildsvin fra at løbe over grænsen og gøre indsatsen med at få udryddet vildsvinene i Danmark lettere for jægere, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Det kræver en ny lov at etablere et hegn på knap 70 kilometer langs den dansk-tyske grænse, som skal være med til at understøtte udryddelsen af vildsvin. Hegnet etableres på land. Det forventes, at hegnet bliver 1,5 meter højt, 

Alle lodsejere, som har jord på arealet, vil blive kontaktet af Landbrugsstyrelsen om den videre proces.

På statens arealer i Sønderjylland vil der samtidig ske en intensiveret indsats for at nedskyde og fange vildsvin i fælder.