En kilometer hegn koster en million kroner

De godt 70 km vildsvinehegn langs grænsen til Tyskland koster 79,5 millioner kroner.

En kilometer hegn = en million kroner. Det er nogenlunde regningen for det vildsvinehegn, som skal sørge for, at Danmark er vildsvinefrit i fremtiden og dermed også forskånet for afrikansk svinepest.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at investere i alt 79,5  millioner kroner i hegnet, og det beløb består af følgende poster:

  • 35 mio. kr. for etableringen af selve hegnet.
  • 19 mio. kr. for drift og vedligeholdelse.
  • 16,4 mio. kr. for ekspropriation, tinglysning, mv.
  • 2,6 mio. kr. til vildtkameraer og dufthegn.
  • 2 mio. kr. diverse.

I lovforslaget fra Miljø- og Fødevareministeriet (se nederst i artiklen) fremgår det, at hegnet bliver 1,5 meter højt og graves ca. 50 cm ned i jorden. Der opsættes færiste eller låger ved gangstierne, der krydser den dansk-tyske grænse, og vejtrafik over grænsen kan fortsat ske uhindret i overensstemmelse med Schengenreglerne, der ikke tillader hindringer, der medfører hastighedsnedsættelse.

Der er dog ifølge Schengen-reglerne ingen problemer med at sætte færist, låge eller hegn op ved en grænseoverskridende gangsti. 

Enkelte steder på strækningen opsættes dufthegn i form af skåle med lugte af bjørn eller los, som er vildsvinets naturlige fjende. Det sker de steder, hvor et hegn er umuligt af opføre ved mindre veje, åer, jernbanestrækninger og lignende.

Da Miljø- og Fødevareministeriet ikke regner med, at projektet kan gennemføres udelukkende på frivillige aftaler med de 220 private grundejere langs grænsen, får staten mulighed for at ekspropriere eller pålægge arealerne en servitut i nødvendigt omfang. Staten ejer 10 kilometer af arealerne langs grænsen.

På et borgermøde tirsdag i næste uge i Tønder vil miljøminister Esben Lunde Larsen (V) orientere om planerne for vildsvinehegnet.