TV der bevæger dig

Ukrainske madpakker mistænkt for at sprede svinepest

Ukrainske medarbejdere ved tjekkisk sygehus havde medbragt spæk hjemmefra. Vildsvin blev smittet af svinepest i skraldespande.

Miloslov Jančík, Lokalrådsmedlem, Zlín, viser det lave men dog effektive hegn ved bygrænsen. Foto: Louise Mathilde Johnsen, TV SYD

Radek Škarpich, Skovfoged og jæger, Zlín, med et dræbt vildsvin. Foto: Louise Mathilde Johnsen, TV SYD

1 af 2

Svinepestens udbredelse i Europa

  • Tilbage i 90'erne var der udbrud i Spanien (1994), Holland (1997) og i Portugal (1999). På Sardinien (Italien) har sygdommen været endemisk forekommende siden 1978 og er det stadig i dag. 
  • I 2007 blev afrikansk svinepest for første gang konstateret i Georgien. Sygdommen blev spredt til Armenien, Aserbajdsjan og Rusland. Siden 2007 har Rusland haft flere udbrud af afrikansk svinepest, primært i området ved Sortehavet. Afrikansk svinepest er vidt udbredt hos både tam- og vildsvin i den europæiske del af Rusland. 
  • I 2012 blev det første tilfælde af afrikansk svinepest hos tamsvin fundet i Ukraine. 
  • I 2013 rapporterede Hviderusland om deres første tilfælde af afrikansk svinepest hos tamsvin. 
  • I 2014 var der et udbrud hos vildsvin i Ukraine.
  • I dag findes sygdommen i Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Rumænien og Italien.
(Kilder: Fødevarestyrelsen og Landbrug & Fødevarer) 

Siden 2014 har svinepesten spredt sig fra Østeuropa og bevæget sig mod vest. Senest blev der i sommer konstateret udbrud blandt vildsvin i Tjekkiet. Ved byen Zlín er smitten konstateret i 102 vildsvin, og det hele begyndte sandsynligvis med noget så umiddelbart uskyldigt som nogle ukrainske madpakker, konkluderer en rapport fra de tjekkiske veterinære myndigheder.

- Nogle ukrainske medarbejdere på et sygehusvaskeri havde medbragt spæk hjemmefra, og da vildsvin begyndte at dø i nærheden af hospitalet, gik man i gang med at efterforske årsagen, fortæller Stig Mellergaard, souschef i Fødevarestyrelsen, til TV SYD.

- Nogle rester af spækken var røget i affaldet, og vildsvin var gået i skraldespandene i området og blev smittet, siger han.

Effektivt lavt hegn

Ved byen Zlin Her har myndighederne opsat et hegn, ligesom det er planen ved den dansk-tyske grænse. Hegnet er sat op om et område på godt 56 kvadratkilometer for at stoppe de inficerede vildsvin fra at sprede virussen, og det er effektivt.

- Hegnet er ikke særligt højt, men det er alligevel effektivt, fordi vildsvinene sætter farten ned, før de krydser en vej eller flod. De er ret intelligente, fortæller Miloslov Jančík, lokalrådsmedlem i Zlín, til TV SYD.

Lokale jægere skød i de tre første måneder efter udbruddet over 3.600 vildsvin i området omkring byen. 

Nu er antallet af vildsvin i den indhegnede zone nede på 30 stk. Men foråret og nye kuld er på vej, så derfor beholder byen deres hegn lidt endnu.

Hegn ved grænsen

For at hindre, at den afrikanske svinepest kommer til Danmark, kommer Regeringen med et lovforslag om at etablere et hegn langs den dansk-tyske grænse.

Det er meningen at opsætte et 70 km hegn langs grænsen fra kyst til kyst. Samtidig får jægere lov til til også at skyde vildsvin om natten for hurtigst muligt at fjerne dem fra den danske natur. Tidligere var det ikke lovligt.

Miljø- og Fødevareministeriet opfordrer alle, der observerer et vildsvin, til at kontakte Maturstyrelsen på tlf. 7254 3000.

Læs også Hegn har stoppet svinepest

Mest sete på tvsyd.dk