Hvordan bliver fremtidens ældrepleje? Tre eksperter kommer med deres bud

Tre eksperter spår her om fremtiden, hvis ikke problemet med manglen på varme hænder i ældreplejen bliver løst.

Samfundet står over for en stor udfordring med mangel på SOSU-assistenter og -hjælpere i ældreplejen. I de kommende år vil dén mangel blive mere og mere akut.

I 2028 anslår fagforbundet FOA, at vi kommer til at mangle 41.000 varme hænder i ældreplejen.

De fleste SOSU'er arbejder kun på deltid, og sygefraværet et af de højeste blandt de kommunalt ansatte.

Derudover er faget præget af fordomme, og det mærkes hos SOSU-skolerne, der har svært ved at tiltrække de unge, som ældresektoren hungrer efter.

Ny TV-SYD-serie: 'Hjemmehjælperne'

Men hvordan ser fremtiden ud om ti år, hvis der ikke kan skaffes nok arbejdskraft i ældreplejen?

Tre eksperter kommer her med deres bud på, hvordan fremtidens ældrepleje ser ud, hvis ikke tendensen bliver vendt.

Anu Siren: - Børnene får mere ansvar

Anu Siren er seniorforsker og forsker i ældres levevilkår hos Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE). Ifølge hende bliver det med tiden vigtigere og vigtigere for ældre at have en familie, som kan overtage nogle af de opgaver, som det offentlige ellers tager sig af.

- I Danmark har det ikke været så afgørende, om man har børn, men vores resultater viser, at det gør en rigtig stor forskel for trivsel. De, der har det dårligst, er mænd uden familie. De mangler ofte social- og følelsesmæssig støtte.

quote

Den offentlige service bliver til dem, som ikke kan betale.

Anu Siren, seniorforsker, VIVE

Anu Siren har været med til at lave en scenarierapport, som netop prøver at forudsige, hvordan fremtidens ældrepleje bliver.

- Vi har skrevet i scenarierapporten, at børnene og de frivillige formodentlig får mere ansvar for den ældre og dermed får en større rolle. Det er svært at se, hvor ellers hjælpen skal komme fra.

Manglen på varme hænder kan ifølge Anu Siren også skabe en ulighed, hvor graden af pleje kommer til at afhænge af pengepungens størrelse.

- Der er et spirende marked for private udbydere af pleje. Det skyldes, at ældreplejen har et dårligt ry og måske ikke kan modstå de forandringer, der er på vej. Det vil helt bestemt skabe et skel i samfundet med polarisering og uligheder. Den offentlige service bliver til dem, som ikke kan betale.

Sidsel Vinge: - Andelen af ufaglærte vil stige

Sidsel Vinge er projektchef og ph.d. hos VIVE. Hun beskæftiger sig til d

- Manglen ER et stort problem. Primært fordi det betyder, at kommunerne vil blive nødt til i stigende grad at bruge ufaglært arbejdskraft. Det er ellers gået den rigtige vej i mange år, og andelen af ufaglærte er faldet fra cirka 23 procent i årene efter strukturreformen i 2007 helt ned til ni procent i 2016-2017, og nu er den i 2019 oppe på 14 procent. Jeg forudser, at andelen af ufaglærte kommer til at stige i de kommende år.

Ifølge Sidsel Vinge er der tre faktorer, der spiller ind på, hvordan fremtiden ser ud for ældreplejen. For det første er der en stigende efterspørgsel på arbejdskraft som følge af, at der bliver flere ældre, der både lever længere og kræver mere behandling. For det andet handler det om, hvor mange der går ind i faget, og hvor mange, der forlader faget.

quote

Der er bare slet ikke den samme respekt og viden omkring faget.

Sidsel Vinge, projektchef og ph.d. hos VIVE

- Antallet af ældre kommer til at stige mange år frem – det er et grundvilkår i vores samfund. Tilgangen til faget kan vi derimod gøre meget for at forbedre, og her skal der arbejdes meget mere målrettet med de to SOSU-uddannelsers image. Der er bare slet ikke den samme respekt og viden omkring faget. Det er alle fra politikere til fagpersoner og pressen, der skal være med til at ændre det, siger hun og fortsætter:

- Afgangen fra faget – den kan vi måske gøre lidt ved, men ikke vanvittigt meget, når det kommer til dem, der går på pension. Det er naivt at forestille sig, at i takt med at pensionsalderen i samfundet generelt hæves, at så vil social- og sundhedsmedarbejdere også gå senere på pension – fysisk krævende til. Men vi kan gøre noget ved alle dem, der i løbet af både deres uddannelse og i løbet af deres første år på arbejdsmarkedet falder fra og går andre veje. Og her skal der også sættes massivt ind. 

quote

Hvis ikke SOSU-området kommer til at opleve et status- eller lønløft, så er der ikke noget, der tyder på, at etniske danskere vil flokkes om at få lov til at arbejde i plejesektoren

Bjarke Oxlund, professor, Københavns Universitet

Bjarke Oxlund: Flere udlændige i ældreplejen og au pair-ordninger for ældre

Bjarke Oxlund er professor på Institut for Menneskerettigheder på Københavns Universitet. Han beskæftiger sig blandt andet med ældre og aldring. For at finde svar på, hvordan ældreplejen i Danmark måske udvikler sig, mener han, at vi bør kigge ud i verden.

- Hvis man kigger rundt omkring i verden, så er plejesektoren et af de områder, hvor der er allerstørst dræn fra fattige lande. Den italienske plejesektor består i vid udstrækning af privatansatte og illegale rumænere. Der er også store bevægelser fra Filippinerne til Australien og Europa, ligesom der er fra Mexico til USA. Så der er mange steder, hvor plejesektoren tiltrækker sig migranter.

Derfor forestiller han sig også, at vi kommer til at se noget lignende ske i Danmark.

- Hvis ikke SOSU-området kommer til at opleve et status- eller lønløft, så er der ikke noget, der tyder på, at etniske danskere vil flokkes om at få lov til at arbejde i plejesektoren. Så hvis FOA har ret, og vi virkelig kommer til at mangle hænder og serviceniveauet daler i den offentlige sektor, så kommer vi til at se flere private udbydere og flere udlændinge i au pair-ordninger for ældre i stedet for hos børn.

I øjeblikket kan du følge fire SOSU'ers arbejde i Kolding Kommune i TV SYD-serien 'Hjemmehjælperne' hver lørdag klokken 19.30. Du kan også se serien her.