Serie
Vorherre Bevares

Vorherre Bevares 2017 (10:10)

En altertavle, som forestiller flere af byens borgere i selskab med Jesus. Et træbeklædt loft, som leder tankerne hen på bunden af et skib. Og byens gågade lige udenfor hoveddøren. Det hører alt sammen til i fortællingen om Nykøbing Mors Kirke, der efterhånden har små 130 år på bagen. Men netop fordi kirken ikke er ældre og ligger hvor den gør, føler borgerne i byen en stærk tilknytning til kirken. Provst Mette Moesgaard Jørgensen gør os klogere på kirken og dens historie.Vi skal også møde en mand, der lagde et liv som kriminel bag sig - og blev præst i Vestjylland. Og så dykker vi ned i teknikkerne omkring en tradition, der hvert år på denne tid skaber travlhed på de danske kirkegårde: Grandækning af gravsteder.
18/8/2019

Kirkeligt magasin fra nord- og vestjylland