Afgørelse på VUC Syd-undersøgelse er udskudt til det nye år

På grund af nye oplysninger om fratrædelsesaftaler med tavshedsklausuler bliver afgørelsen først sendt til VUC Syd i løbet af januar.

Afgørelsen skulle være sendt til VUC Syd i december af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. De har, som følge af den massive medieomtale, undersøgt flere dispositioner på VUC Syd siden 20. september 2017.

- Styrelsen har siden undersøgelsens start løbende været i dialog med skolen, som har skulle redegøre for de mange dispositioner, skriver fuldmægtig i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Malou Løkke Reppien, i en mail til TV SYD.

quote

Styrelsen har på grund af nye oplysninger i sagen udskudt den påtænkte afgørelse til VUC Syd. De nye oplysninger vedrører fratrædelsesaftaler indeholdende tavshedsklausuler.

Malou Løkke Reppien, fuldmægtig, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Men nu har styrelsen valgt at udskyde afgørelsen.

- Styrelsen har på grund af nye oplysninger i sagen udskudt den påtænkte afgørelse til VUC Syd. De nye oplysninger vedrører fratrædelsesaftaler indeholdende tavshedsklausuler, skriver Malou Løkke Reppien.

Ledelsen på VUC Syd har, ifølge DR SYD, i mindst to tilfælde have anvendt ulovlige tavshedsklausuler i tidligere ansattes fratrædelseskontrakter.

Som det fremgår af to fratrædelseskontrakter, som DR Syd har fået aktindsigt i, så skulle tavshedsklausulen sikre, at de tidligere ansatte ikke ytrede sig illoyalt om deres tidligere arbejdsplads.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet forventer afgørelsen sendes til VUC Syd i løbet af januar 2018.