TV der bevæger dig

Sønderlemmende kritik af VUC

VUC Syd har overtrådt lovgivningen, og skal betale statstilskud tilbage. VUC Syd får sønderlemmende kritik af Undervisningsministeriet

Borgmester H.P Geil er frem til 1. april formand for VUC Syd, der nu får sønderlemmende kritik af Undervisningsministeriet. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

VUC Syd i Haderslev har i alvorlig grad overtrådt lovgivningen, udvist mangel på sparsommelighed i udbredt grad og ikke taget hånd om habilitetsproblemer.

Det indgår i vurderingen, at VUC Syd har udvist manglende sparsommelighed i forbindelse med sin forvaltning af udgifter.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Det fremgår af Undervisningsministeriets foreløbige afgørelse om de kritisable og ulovlige forhold på VUC Syd, som Radio24syv i sommeren og efteråret 2017 afdækkede.

Her fortalte radioen en række historier om overforbrug hos både ledelsen og bestyrelsen, ulovlige ansættelser af familiemedlemmer og en millionordre til direktørens forretningsforbindelse.

Læs også Tidligere ansat på VUC Syd: - Jeg blev bedt om at pynte på trivselsmåling

Nu kommer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet så med en sønderlemmende kritik af institutionen:

- Ud fra en samlet vurdering er det styrelsens opfattelse, at VUC Syd i forhold til væsentlige punkter og i alvorlig grad har overtrådt den lovgivning, som gælder for VUC Syd, skriver styrelsen i en afgørelse, som er sendt til bestyrelsen på VUC Syd i Haderslev. 

VUC Syd mødes samtidig med et tilbagebetalingskrav på 1,2 millioner kroner for at have udvist manglende sparsommelighed ved at have afholdt udgifter til leasing af BMW-biler, pædagogiske dage i udlandet, sponsorater, indretning af direktørens kontor og indkøb af Apple-ure.

- Det indgår i vurderingen, at VUC Syd har udvist manglende sparsommelighed i forbindelse med sin forvaltning af udgifter, lyder det fra styrelsen, som samtidg pålægger bestyrelsen på VUC Syd at udpege en anden revisor.

- Styrelsen pålægger bestyrelsen straks at afsætte nuværende revisor og udpege en ny revisor med virkning fra og med revisionen af årsregnskabet for 2017. 

Borgmester og bestyrelsesformand H. P. Geil sagde i juni 2017, at han ikke mener VUC har haft et overforbrug.

- De ture har været holdt inden for de budgetter, vi normalt fastsætter. Pengene, der er brugt, er inden for reglerne. Der vil altid være noget, hvor vi kan sige, at det kunne vi have gjort anderledes, men som bestyrelse er der ikke noget, vi fortryder, sagde H.P. Geil, til TV SYD den 20. juni 2017.

Læs også VUC efter massiv kritik: Vi fortryder ikke forbrug

VUC's bestyrelse skal svare inden for tre uger

Bestyrelsen har nu tre uger til at svare på den foreløbige afgørelse, hvori styrelsen på en lang række punkter kritiserer institutionen – herunder VUC Syds administration af statstilskud, faglige og pædagogiske kompetencer, løn- og ansættelsesforhold, manglende sparsommelighed og revision.

Derudover oplyses det, at bestyrelsen på VUC Syd kan blive fjernet af ministeren, hvis ikke institutionen efterlever de mange påbud.

- Såfremt bestyrelsen ikke efterlever de nævnte påbud om berigtigelse af nærmere angivne forhold, kan ministeren beslutte, at bestyrelsens opgaver eller dele heraf i en periode varetages af personer, der udpeges af ministeren, eller at bestyrelsen træder tilbage. 

Læs også VUC SYD købte Apple-ure for over 40.000 kroner til ledelsen