Fondsbestyrelsen

Torben Haahr - formand

STILLING

Centerleder

FØDT

1964

INDTRÅDT I BESTYRELSEN

2019

UDLØB AF VALGPERIODE

2023

BESTYRELSESPOSTER

LAG Fanø-Varde

DGI Sydvest

Varde Sommerland

Tistrup News

1. Step Consulting

Lene Møller - næstformand

STILLING

Socialpædagog

FØDT

1959

INDTRÅDT I BESTYRELSEN

2019

UDLØB AF VALGPERIODE

2023

BESTYRELSESPOSTER

DGI Sydøstjylland

Vejle Idrætshøjskole

Vejle Idrætsefterskole

Verner Søren Leonhardt

UDLØB AF VALGPERIODE

2023

Bente Graae

STILLING

Teamleder

FØDT

1967

BESTYRELSESPOSTER

TV SYD

INDTRÅDT I BESTYRELSEN

2020

UDLØB AF VALGPERIODE

2023

Helle Susanne Sejdelin

Preben Hansen

STILLING

Landmand/chauffør

FØDT

1958

INDTRÅDT I BESTYRELSEN

2015

UDLØB AF VALGPERIODE

2023

BESTYRELSESPOSTER

Sønderjysk Familielandbrug

Haderslev Østeramts Familielandbrug

Georg Høeg

STILLING

Postbud

FØDT

1959

INDTRÅDT I BESTYRELSEN

2001

UDLØB AF VALGPERIODE

2023

BESTYRELSESPOSTER

KLF Kirke og Medier

Ole Jacobsen

STILLING

Pensioneret overlærer exam. pæd

FØDT

1945

INDTRÅDT I BESTYRELSEN

2023

UDLØB AF VALGPERIODE

2025

BESTYRELSESPOSTER

FLAG Vestjylland

Formand for netmuseet: www.badmintonmuseet.dk

Nationalparkrådet, Vadehavet

Nationalparken, Kulturudvalget

Brian Bøglund

STILLING

Leder af FOF Sydjylland

INDTRÅDT I BESTYRELSEN

2023

UDLØB AF VALGPERIODE

2025

BESTYRELSESPOSTER

FOF Hovedbestyrelsen

FOF Lederforeningen

Formand for Aftenskolernes Samråd i Kolding

Fritidsrådet i Kolding Kommune

Parasportrådet i Kolding