TV SYD er ejet af en selvejende fond, der er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.

Repræsentantskabet

TV SYD er mere end nogen anden dansk tv-station forankret i et stort folkelige bagland.

Hvert andet år vælges 100 aktive seere ind i TV SYDs repræsentantskab. Medlemmerne repræsenterer forskellige foreninger og organisationer i Syd- og Sønderjylland.

Repræsentantskabet diskuterer løbende indholdet i TV SYDs programmer, og det er repræsentantskabet, der vedtager TV SYDs programerklæring.

Fondsbestyrelsen

Det er Fondsbestyrelsen, der sammensætter repræsentantskabet. Fondsbestyrelsen udpeges for to år af gangen.

I forhold til A/S TV SYD er fondsbestyrelsens vigtigste opgave at være generalforsamling og dermed udpege A/S-bestyrelsen, vedtage driftsselskabets vedtægter og godkende A/S-bestyrelsens årsberetning og -regnskab.

A/S bestyrelsen

Driftsselskabet A/S TV SYD ledes af en bestyrelse på syv medlemmer.

Medlemmerne skal have professionel indsigt i ledelse, medieforhold eller økonomi.

De seks medlemmer vælges af bestyrelsen for TV SYD-fonden, som er eneaktionær i selskabet. Det syvende medlem udpeges af medarbejderne på stationen.

Et bestyrelsesmedlem vælges for fire år og kan højst genudpeges én gang. Der udpeges tre bestyrelsesmedlemmer hvert andet år. Ifølge vedtægterne skal der altid være mindst et bestyrelsesmedlem fra hvert af de tre områder, TV SYD dækker: Syd (Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev kommuner), Vest (Varde, Esbjerg, Fanø, Billund og Vejen kommuner) og Øst (Kolding, Vejle, Fredericia, Hedensted og Horsens kommuner).

Bestyrelsens vigtigste opgave er at ansætte en administrerende direktør for selskabet og sammen med denne sikre en stærk ledelse af selskabet. Se hvem der er medlem af A/S Bestyrelsen her.