TV SYD er ejet af en selvejende fond, der er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.

Repræsentantskabet

TV SYD er mere end nogen anden dansk tv-station forankret i et stort folkelige bagland.

Hvert andet år vælges 100 aktive seere ind i TV SYDs repræsentantskab. Medlemmerne repræsenterer forskellige foreninger og organisationer i Syd- og Sønderjylland.

Repræsentantskabet diskuterer løbende indholdet i TV SYDs programmer, og det er repræsentantskabet, der vedtager TV SYDs programerklæring.

Fondsbestyrelsen

Det er Fondsbestyrelsen, der sammensætter repræsentantskabet. Fondsbestyrelsen udpeges for to år af gangen.

I forhold til A/S TV SYD er fondsbestyrelsens vigtigste opgave at være generalforsamling og dermed udpege A/S-bestyrelsen, vedtage driftsselskabets vedtægter og godkende A/S-bestyrelsens årsberetning og -regnskab.

A/S bestyrelsen

Driftsselskabet A/S TV SYD ledes af en bestyrelse på syv medlemmer.

Medlemmerne skal have professionel indsigt i ledelse, medieforhold eller økonomi.

De seks medlemmer vælges af bestyrelsen for TV SYD-fonden, som er eneaktionær i selskabet. Det syvende medlem udpeges af medarbejderne på stationen.

Et bestyrelsesmedlem vælges for fire år og kan højst genudpeges én gang. Der udpeges tre bestyrelsesmedlemmer hvert andet år. Ifølge vedtægterne skal der altid være mindst et bestyrelsesmedlem fra hvert af de tre områder, TV SYD dækker: Syd (Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev kommuner), Vest (Varde, Esbjerg, Fanø, Billund og Vejen kommuner) og Øst (Kolding, Vejle, Fredericia, Hedensted og Horsens kommuner).

Bestyrelsens vigtigste opgave er at ansætte en administrerende direktør for selskabet og sammen med denne sikre en stærk ledelse af selskabet. Se hvem der er medlem af A/S Bestyrelsen her.

Medlemmerne repræsenterer forskellige foreninger og organisationer i Syd- og Sønderjylland.

To gange om året mødes repræsentantskabet for diskutere TV SYDs programmer.

Det er TV SYDs bagland, der formulerer programerklæringen, som beskriver de overordnede mål for TV SYD.

Oplysningsforbund, Seer- og Lytterorganiationer (10)

AOF-Center Sydjylland: Ole Kjær, Jelling

LOF Syd: Finn Grønver, Broager

LOF Kongeå: Aksel Buchholt, Rødding

FOF Sydjylland: Brian Bøglund, Tønder

FOF Vest, Henning Kjærgaard, Fanø

KLF, Kirke og Medier, Vejle: Georg Høeg, Fredericia

KLF, Kirke og Medier, Sønderj.: Erik Linden, Augustenborg

ARF, Øst: Peter C. Madsen, Kolding

ARF, Syd: Preben Sørensen, Sønderborg

ARF, Vest: Knud Erik Andersen, Varde

Erhvervsfaglige organisationer (9)

FH Sydvest: Erik Nørskov Jensen, Esbjerg

FH Trekanten: Lasse Porsgaard Birkelund, Kolding

FH Sønderjylland: Mads Lund, Aabenraa

Landboforeninger i Sønderjylland: Mette Sandemann, Haderslev

Det tyske mindretals Landboforening: Christian Kock, Christiansfeld

Frie bønder - Levende land: Steen Bjerregaard Jørgensen, Henne

Landbrugsrådgivning Syd: Marianne Wihrs Unnerup, Bredsten

Sønderjysk Familielandbrug: Preben Hansen, Vojens

Familie og Samfund, Region Midtjylland: Margit Lund Jørgensen, Børkop

Andre folkelige organisationer (23)

DIF, Vejle område: Benny Andersen, Brædstrup

DIF, Ribe område: Ole Jacobsen, Esbjerg

DIF, Sønderjylland: Vagn B. Mattson, Haderslev

DGI, Vejle Sydøstjylland: Lene Møller, Hedensted

DGI, Ribe: Torben Haahr

DGI, Sønderjylland: Kim Hahn, Vojens

DFIF, Sønderjyllandskredsen: Jonny Arnold, Sønderborg

DFIF, Vest: Joye Chanice Meulengracht, Vejen

DFIF, Øst: Karl Gustav Sørensen

Den Vestjyske KFUM-spejderne, Sydvestjysk Distrikt: Peter Sand Simonsen, Varde

KFUM-spejderne, Hærvejens Distrikt: Søren Nørskov, Egtved

Den Sønderjyske Forening af Meninghedsråd: Hanne B Hansen, Kliplev

Distriksforeningen for Vejle Provsti: Karen J. Klint, Vejle

Distriktsforeningen af Menighedsråd i Kolding Provsti: Jørgen Dahl, Hejls

Dansk Røde Kors, Ribe: Ella Hedegaard Andersen, Esbjerg

Dansk Røde Kors, Sønderjylland: Oda Papsø Løwenstein, Tønder

Bloddonorerne i Region Syddanmark: Bjarne Sørensen, Sønder Stenderup

ASF - Dansk Folkehjælp: Poul S. Dahl, Kolding

Dansk Røde Kors - Område Øst: Henning Wichmann, Vejle

7-kanten, Amatørscene: Inge Vad Wodskou, Varde

Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund: Henrik Sohl, Broager

Nyreforeningen Sydvestjylland

AFIK - Antenneforeningen for Kolding: Peter Madsen, Kolding

Mindretal og kommuner (5)

Sydslesvigsk Forening: Rasmus Meyer, Flensborg

Bund deutscher Nordschleswiger: Olav Hansen, Haderslev

Kommuner i Region Syddanmark:

Vest: Anne Marie Geisler Andersen, Esbjerg

Øst: Knud Erik Langhoff, Kolding

Syd: Thomas Andresen, Aabenraa

Særlige medlemmer udpeget af Fondsbestyrelsen (2)

Boligselskabernes Landsforening, Kreds 7: Willy Frederiksen, Esbjerg

Boligselskabernes Landsforening: Carsten Schultz-Nielsen, Varde

Støtteforeningens 36 medlemmer

Nedenstående er valgt på foreningens generalforsamling 30. marts 2023 for en toårig periode.

Område syd: (11)

Britta Bankler, Haderslev

Hans Jørgen Holm, Toftlund

Henning Hansen, Vojens

Ingolf Skousen, Vojens

Jan Køpke Christensen, Løjt Kirkeby

Jensine Schmidt, Toftlund

Jørn Juhl, Vojens

Laurids Gellert Mink, Haderslev

Meta Hansen, Vojens

Ruth Meilandt Holm, Toftlund

Verner Leonhardt, Tønder

Jørgen Mørk-Jensen, Haderslev (1. suppleant)

Kirsten Dam, Tønder (2. suppleant)

Område vest: (11)

Alf Simonsen, Bramming

Betty Madsen, Ribe

Erik Jensen, Esbjerg

Ilse Due, Grindsted

Ingeborg Schønberg Jønsson, Rødding

Ingrid Arnbjerg, Varde

Ingrid Sand Simonsen, Årre

Lillian Sørensen, Ansager

Ove Arnbjerg, Varde

Ulla Skogstad Ditlevsen, Bramming

Vakant

Enevald Bendorff, Esbjerg (1. suppleant)

May-Britt Rasmussen, Vejen (2. suppleant)

Område øst: (14)

Anni Aarestrup, Vamdrup

Bent Ginnerskov Jensen, Kolding

Ellen Christensen, Kolding

Gunnar Jensen, Vejle

Helle Sejdelin, Jerlev

Kirsten Lorenzen, Kolding

Knud Ramm-Mikkelsen, Kolding

Peter C. Madsen, Kolding

Poul Fremmelev, Kolding

Thorkild Bertelsen, Kolding

Tonny Andersen, Vejle

Tove Karlsen, Kolding

Aase Jespersen, Vejle

Vakant

Inger Irene Hansen, Kolding (1. suppleant)

Jan Studsgaard Sejr, Fredericia (2. suppleant)

Torben Haahr - formand

Torben Haahr - formand

STILLING

Centerleder

FØDT

1964

INDTRÅDT I BESTYRELSEN

2019

UDLØB AF VALGPERIODE

2025

BESTYRELSESPOSTER

LAG Fanø-Varde

DGI Sydvest

Varde Sommerland

Tistrup News

1. Step Consulting

Lene Møller - næstformand

Lene Møller - næstformand

STILLING

Socialpædagog

FØDT

1959

INDTRÅDT I BESTYRELSEN

2019

UDLØB AF VALGPERIODE

2025

BESTYRELSESPOSTER

DGI Sydøstjylland

Vejle Idrætshøjskole

Vejle Idrætsefterskole

Verner Søren Leonhardt

Verner Søren Leonhardt

UDLØB AF VALGPERIODE

2025

Alf Simonsen

Alf Simonsen

STILLING

CEO

FØDT

1960

INDTRÅDT I BESTYRELSEN

2024

UDLØB AF VALGPERIODE

Ej på valg, udpeget i egenskab af formand for ClubSyds bestyrelse

Helle Susanne Sejdelin

Helle Susanne Sejdelin

INDTRÅDT I BESTYRELSEN

2023

UDLØB AF VALGPERIODE

2025

Preben Hansen

Preben Hansen

STILLING

Landmand/chauffør

FØDT

1958

INDTRÅDT I BESTYRELSEN

2015

UDLØB AF VALGPERIODE

2025

BESTYRELSESPOSTER

Sønderjysk Familielandbrug

Haderslev Østeramts Familielandbrug

Georg Høeg

Georg Høeg

STILLING

Postbud

FØDT

1959

INDTRÅDT I BESTYRELSEN

2001

UDLØB AF VALGPERIODE

2025

BESTYRELSESPOSTER

KLF Kirke og Medier

Ole Jacobsen

Ole Jacobsen

STILLING

Pensioneret overlærer exam. pæd

FØDT

1945

INDTRÅDT I BESTYRELSEN

2023

UDLØB AF VALGPERIODE

2025

BESTYRELSESPOSTER

FLAG Vestjylland

Formand for netmuseet: www.badmintonmuseet.dk

Nationalparkrådet, Vadehavet

Nationalparken, Kulturudvalget

Brian Bøglund

Brian Bøglund

STILLING

Leder af FOF Sydjylland

INDTRÅDT I BESTYRELSEN

2023

UDLØB AF VALGPERIODE

2025

BESTYRELSESPOSTER

FOF Hovedbestyrelsen

FOF Lederforeningen

Formand for Aftenskolernes Samråd i Kolding

Fritidsrådet i Kolding Kommune

Parasportrådet i Kolding

Peder Juelsgaard Madsen

Peder Juelsgaard Madsen

Formand

Kolding

Bente Thomsen

Bente Thomsen

Næstformand

Tønder

Simon Vevest Lindblad-Madsen

Simon Vevest Lindblad-Madsen

Medlem

Esbjerg V

Lisbeth Sjørup

Lisbeth Sjørup

Medlem

Vejle

Allan Nielsen

Allan Nielsen

Medlem

Esbjerg

Noor Meng

Noor Meng

Medlem

Esbjerg

Jesper Sørensen

Jesper Sørensen

Medarbejderrepræsentant

Vejle

Bestyrelsens opgaver

Medlemmerne skal have professionel indsigt. De seks medlemmer vælges af bestyrelsen for TV SYD-fonden, som er eneaktionær i selskabet. Det syvende medlem udpeges af medarbejderne på stationen.

Bestyrelsens sammensætning skal være således, at den rummer en række kvalifikationer som medieindsigt, erfaring i økonomisk styring og ledelse samt indsigt i folkeligt og kulturelt arbejde.

Desuden skal der mindst være et medlem med bopæl i hvert af de gamle Ribe, Sønderjyllands og Vejle amter. Ved valget af bestyrelse rådgiver den siddende A/S-bestyrelse fondsbestyrelsen (generalforsamlingen) om kandidaters faglige kvalifikationer.

Den valgte bestyrelse vælger selv sin formand.

Bestyrelsen vigtigste opgave er at ansætte en administrerende direktør for selskabet, sammen med denne forestå ledelsen af selskabet og sørge for en forsvarlig organisation af virksomheden.

Dit digitale aftryk

Vi bruger cookies for at gøre din oplevelse bedre. Vi klatter ikke med dine data, og du kan altid trække dit samtykke tilbage. Klik på detaljer, hvis du vil vide mere.

Du kan altid ændre dine præferencer senere.

Her kan du finde en oversigt over hvilke cookies vi potentielt sætter.
Du kan se flere detaljer om vores cookies her

Nødvendig cookies

Navn Udbyder
CookieConsent tvsyd.dk
__whplayCrate tvsyd.dk
__whseenVerticalVideosCrate tvsyd.dk
frequencyCategoryV2 tvsyd.dk
recencyCategoryV2 tvsyd.dk
recencyLastVisitV2 tvsyd.dk
visitHistoryFrequencyV2 tvsyd.dk
visitedPagesV2 tvsyd.dk

Funktionelcookies

Navn Udbyder
JSESSIONID LinkedIn
bcookie LinkedIn
bscookie LinkedIn
csrftoken instagram.com
lang LinkedIn
li_gc LinkedIn
lidc LinkedIn

Markedsføringcookies

Navn Udbyder
LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube

Præferencercookies

Navn Udbyder
NID Google

Statistikcookies

Navn Udbyder
_cb Chartbeat
_cb Chartbeat
_cb_expires Chartbeat
Chartbeat
_cb_svref Chartbeat
_cb_svref Chartbeat
_cb_svref_expires Chartbeat
_cbt Chartbeat
Chartbeat
_chartbeat2 Chartbeat
_chartbeat2 Chartbeat
_chartbeat2_expires Chartbeat
_chartbeat4 Chartbeat
_chartbeat4 Chartbeat
_chartbeat4_expires Chartbeat
_v__cb_cp Chartbeat
_v__cb_cp Chartbeat
_v__cb_cp_expires Chartbeat
_v__chartbeat3 Chartbeat
_v__chartbeat3 Chartbeat
_v__chartbeat3_expires Chartbeat
ebx_webtag_ Echobox
userId tvsyd.dk

Brugeroplevelsecookies

Navn Udbyder
sp_landing spotify.com
sp_t spotify.com
tableau_locale public.tableau.com
tableau_public_negotiated_locale public.tableau.com