Medievirksomheden dækker halvdelen af Jylland og en del af Tyskland - fra Blåvandshuk i vest til Endelave i Kattegat i øst og fra Hovedgård i nord til det danske mindretal i Sydslesvig.

Historien

TV SYD er vokset ud af Syd- og Sønderjydernes vilje og stædighed. Et eksempel fra begyndelsen af 1980'erne står som symbolet på, hvordan fraværet af dansk tv blev Syd- og Sønderjyderne for meget.

Det fremskudte dige ved Højer skulle indvies, og NDR og tysk tv mødte frem og lavede længere indslag, der beskrev forholdene omkring selve diget. Danmarks Radio lavede derimod blot et kort indslag, der fokuserede på nogle få miljøaktivister, der demonstrerede i baggrunden af festlighederne.

Den udbredte holdning i landsdelen var, at nu måtte det være slut med, at landsdelen blev dækket af turister fra DR i København. Og det stod mere og mere klart, at hvis området skulle dækkes med dansk tv, krævede det en ny tv-station.

Reaktionerne på københavneriet kom oveni en ivrig debat om decentralisering af de danske medier, der var blevet ført op gennem 1970'erne. Samtidig var der bekymring over, at op mod 40 procent af seerne i Syd- og Sønderjylland foretrak tysk tv.

Monopolet brudt

En gruppe borgere tog sagen i egen hånd, og det hele endte med, at TV SYD blev den første tv-station i Danmark, der brød DR's monopol på at sende tv.

TV SYD sendte første gang 22. oktober 1983 som en forsøgsstation under Danmarks Radio. Sønderjyden Helge Lorenzen stod som programleder, mens Tonny Etbøl var teknisk leder. Den samlede medarbejderstab var på 11 personer.

Mandag den 13. januar 1986 blev DR's monopol endegyldigt brudt, da TV SYD sendte sit første program som selvstændig tv-station. 3. februar 1987 fik TV SYD Kulturministeriets godkendelse som den første regionale tv-station i Danmark, og et stykke dansk tv-historie var en realitet.

Etableringen af Danmarks første regionalstation fik siden stor indflydelse for opbygning af hele TV 2's netværk af regionalstationer.

1. oktober 1987 var TV SYD igen med til at skrive tv-historie, da stationen som den første danske tv-station under stor bevågenhed fra de øvrige medier sendte reklamer direkte ud i æteren.

I december 1999 var tvsyd.dk først med web-tv i Danmark.