TV der bevæger dig

TV SYD samarbejder med Paqle om indsamling af data til KV17

TV SYD har sammen med seks andre TV 2 Regioner indgået et samarbejde med Paqle om indsamling af data til kommunalvalget 2017.

TV 2 Regionerne er det naturlige omdrejningspunkt for kommunalvalget og for at sikre den stærkeste dækning af alle kandidaterne i de enkelte kommuner og regioner, har TV 2 Regionerne indgået et samarbejde med Paqle, som står for indsamlingen af data. 

Paqle vil således på vegne af TV 2 Regionerne (undtaget TV 2 Bornholm) kontakte alle kandidater frem mod valget.

Alle kandidater vil blive bedt om at udfylde stamdata og supplere med links til egne sider på sociale medier, portrætfotos, videopræsentationer, m.v. Der vil desuden være spørgsmål til politiske holdninger og mærkesager.

Alle data bliver samlet i en kandidatdatabase og præsenteret på TV 2 Regionernes hjemmesider, så vælgerne får mulighed for at finde informationer om de enkelte kandidater ved valget. Samtidig vil de korte faktuelle data blive præsenteret i leksikal form på Paqles hjemmeside.

Spørgsmål til samarbejdet kan stiles til:

Bjørn Olsen, Digital udviklingschef, TV 2 Regionerne, bjol@tvsyd.dk, mobil 24 69 14 13. 
 

 

Sådan håndterer vi kandidaternes data

Private kontaktoplysninger bliver udelukkende brugt af Paqle til vedligehold af kandidatdatabasen og af TV 2-regionerne til at komme i kontakt med dig i løbet af valgkampen. Private kontaktoplysninger (mail, telefon og adresse) bliver behandlet fortroligt. 

Paqle arbejder med medieovervågning og udarbejder korte faktuelle portrætter af alle medieomtalte personer, virksomheder, organisationer og myndigheder baseret på diverse online kilder som f.eks. medieomtale og andre frit tilgængelige kilder. Kandidatdatabasen vil således udgøre en del af en større database, som også efter kommunal- og regionrådsvalget giver brugerne på nettet mulighed for at søge på politiske og andre medieomtalte personligheder.

Paqle har forbrugerombudsmandens tilladelse til at opbygge denne redaktionelle database. Paqles portrætter vil alene fokusere på personers professionelle virke og vil således ikke omtale private familieforhold o.l. Portrætterne vil være faktuelle og fremstå leksikale. Alle omtalte personer vil have mulighed for at kommentere eget portræt og få rettet faktuelle fejl.

TV 2 Regionerne supplerer de leksikale fakta fra Paqle med andre redaktionelle informationer, såsom politiske standpunkter, mærkesager, fritidsinteresser og lignende. Informationerne vil blive brugt aktivt i valgdækningen på TV 2 Regionernes platforme – herunder også i den almindelige udveksling af redaktionelt indhold med de øvrige medier i TV 2-familien.

Data vil blive gemt af TV 2 Regionerne og brugt igen ved kommende kommunal- og regionalvalg i det omfang, det er relevant for dækningen af valgene.