Privatlivspolitik for jobansøgere, der ansøger om ansættelse hos TV SYD

Version: oktober 2022

Når du søger ansættelse hos TV SYD behandler vi en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskriver vi en række forhold om vores behandling og brug af dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Denne Privatlivspolitik gælder for TV SYD

(herefter benævnt ”TV SYD” ”vi”, ”vores” eller ”os”).

Driftsselskabet A/S TV-SYD

Media Park 1

6000 Kolding, Danmark

Email: tvsyd@tvsyd.dk

TV SYDs DPO:

Driftsselskabet A/S TV-SYD

Att.: DPO

Media Park 1

6000 Kolding, Danmark

Tlf.: +45 76 30 31 32

Email: dpo@tvsyd.dk

2. Kategorier af oplysninger

Vi indsamler og behandler følgende typer af oplysninger om jobansøgere:

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, køn, fødselsdato, uddannelse og erfaring, foto og CV.

 • Særlige kategorier af personoplysninger: Vi indsamler ikke særlige kategorier af personoplysninger om jobansøgere, eller personoplysninger om økonomiske eller strafbare forhold uden dit forudgående samtykke.

3. Formål

Vi indsamler og behandler oplysningerne til følgende formål:

 • Vurdering af dine kvalifikationer i forhold til den stilling, du ansøger om

 • Gennemgang af din jobansøgning

 • Vurdering af dine faglige og personlige kvalifikationer i forhold til at rekruttere nye medarbejdere til TVSYD

 • En eventuel personlighedstest

 • Planlægning af ansættelsessamtale

 • Forberedelse af overgang til ansættelse

 • Indhentelse af referencer fra tidligere arbejdsgivere

 • Sikring mod eventuelle retskrav

 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven) og andre legitime formål

4. Kilder

Personoplysningerne indsamles fra dig som jobansøger og med dit samtykke fra eventuelle referencer, som du oplyser til os.

5. Retsgrundlaget for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, køn, fødselsdato, uddannelse og erfaring - og CV Behandlingen er nødvendig for at forfølge legitime interesser, som er vurdering af dine faglige kvalifikationer og sociale kompetencer som led i rekrutteringen af nye medarbejdere til TV SYD, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f, og databeskyttelseslovens § 6.
Foto Behandlingen sker alene efter indhentelse af dit samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a, og databeskyttelseslovens § 6.
Referencer, personlighedstests og opbevaring af din jobansøgning. Når vi indhenter og behandler oplysninger om referencer og personlighedstests, er det baseret på dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a, og databeskyttelseslovens § 6.

6. Samtykke

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du tilbagekalder samtykket, vil tilbagekaldelsen dog ikke påvirke vores behandling af dine personoplysninger forud for tilbagekaldelsen af samtykke.

7. Overførsel af personoplysninger til databehandlere

For oplysninger om, hvordan eventuelle overførsler af Personoplysninger til lande uden for EØS er reguleret, henvises til følgende link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Vi anvender også leverandører til brug for at gennemføre eventuelle personlighedstests. Disse leverandører vil da ofte agere som selvstændigt dataansvarlige, se nedenfor.

8. Videregivelse

Vi videregiver dine personoplysninger til vores leverandører, når vi vurderer, at det job, du søger, kræver, at kandidaterne skal gennemføre en personlighedstest. Disse leverandører vil da ofte agere som selvstændigt dataansvarlige, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven.

Derudover videregiver vi personoplysninger, når TV SYD er forpligtet til at videregive personoplysninger efter lovgivningen eller på baggrund af en legitim henvendelse fra offentlige myndigheder. Hjemlen til videregivelse er da lovkrav, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven.

Endelig videregiver vi personoplysninger til eksterne rådgivere, banker og forsikringsselskaber ved behov, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven. TVSYDs legitime interesser er at kunne modtage rådgivning.

9. Opbevaringsperiode

Hvis der meddeles afslag, slettes jobansøgninger og øvrige personoplysninger ved afslutningen af ansættelsesproceduren, når de vedrører en konkret stilling, medmindre vi har dit samtykke til at opbevare dine personoplysninger og jobansøgning i længere tid.

Ved uopfordrede ansøgninger slettes personoplysningerne og jobansøgningen 6 måneder efter modtagelsen.

Bliver du ansat hos TV SYD, opbevarer vi personoplysningerne i overensstemmelse med privatlivspolitikken for medarbejdere, som du får ved ansættelsen.

De konkrete slettefrister er:

Rekruttering

 • Der anvendes separat mail-adresse

 • Ledelsen har adgang til denne mail

 • Efter besættelse af job slettes alle indkomne ansøgninger inkl. bilag. *)

 • Evt. printede ansøgninger makuleres.

 • Ovenstående gælder også ved uopfordrede ansøgninger


*) Hvis ansøgeren ønsker det og giver samtykke kan ansøgningen gemmes elektronisk i en særlig mappe som kun ledelsen har adgang til. Ansøgninger ældre end 6 måneder slettes.

 • Til brug for oprettelse af nye medarbejdere udfærdiges et skema med oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, cpr-nummer, bank oplysninger m.v.
  Disse oplysninger skal bruges for at kunne oprette medarbejderen i de systemer, der er nødvendige for udøvelsen af jobbet, samt planlægnings- og økonomisystemer inkl. indberetninger til Skat og pension.

 • Ovenstående skema slettes umiddelbart efter oprettelsen er sket, da oplysningerne i denne form ikke længere er nødvendige.

10. Sikkerhed

Det er meget vigtigt for TV SYD at opbevare dine personoplysninger sikkert. TV SYD har derfor truffet hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller anden uønsket adgang. Vi har i det følgende afsnit beskrevet nærmere, hvordan vi beskytter dine personoplysninger.

TV SYD anvender følgende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger:

 • Adgangskontrol og funktionsopdeling af drev

 • Antivirus og firewalls

 • Back-up af databaser (se nedenfor i punkt 10)

 • Aflåsning af arkivskabe (som indeholder dokumenter med fortrolige eller følsomme personoplysninger)

 • Aftalt fortrolighed med eksterne konsulenter (hvor relevant)

11. Back-up

TV SYD tager dagligt back-up af alle databaser og filer på fællesdrev. Back-up´en opbevares dels på en intern server, dels på en ekstern server. Den eksterne server er beliggende inden for EU.

12. Dine rettigheder

Dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger

Du har visse rettigheder i relation til de personoplysninger, TV SYD behandler om dig. Vi har i de følgende afsnit beskrevet dine rettigheder nærmere.

Kort fortalt omfatter dine rettigheder følgende:

 • Ret til adgang (ret til at blive informeret om, hvorvidt den registreredes personoplysninger behandles, og i så fald ret til adgang til personoplysningerne (et eksemplar af personoplysningerne skal udleveres)

 • Ret til transport af personoplysningerne (ret til at modtage personoplysninger om sig selv, som den registrerede har givet selskabet. Disse oplysninger skal gives i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format)

 • Ret til korrektion (ret til rettelse af ukorrekte personoplysninger fra den dataansvarliges side uden unødig forsinkelse)

 • Ret til sletning/ret til at blive ’glemt’, (med visse begrænsninger ret til at anmode om sletning af personoplysninger uden unødig forsinkelse. I så fald skal vi slette personoplysninger uden unødig forsinkelse)

 • Ret til at gøre indsigelse (ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, nemlig hvis behandlingen af dine personoplysninger omfatter profildannelse, eller hvis behandlingen er baseret på vurderingen af vores interesse i at behandle dine personoplysninger)

 • Ret til begrænsning af behandlingen (ret til at opnå en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du bestrider personoplysningernes nøjagtighed, eller hvis en anmodning om sletning ikke kan imødekommes, f.eks. på grund af TV SYDs behov for at bevare personoplysningerne med henblik på etablering, udøvelse af eller forsvar mod juridiske krav).

Bemærk, at disse rettigheder kun opfyldes individuelt af TV SYD i forbindelse med de tilfælde, hvor TV SYD anses for dataansvarlig. I situationer, hvor TV SYD anses for databehandler, skal de registreredes rettigheder opfyldes af den dataansvarlige.

13. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os ved brug af nedenstående kontaktinformationer:

Driftsselskabet A/S TV-SYD

Media Park 1

6000 Kolding, Danmark

Email: tvsyd@tvsyd.dk

TV SYDs DPO:

Driftsselskabet A/S TV-SYD

Att.: DPO

Media Park 1

6000 Kolding, Danmark

Tlf.: +45 76 30 31 32

Email: dpo@tvsyd.dk

Bemærk, at for at sikre, at vi ikke sender dine personoplysninger til uautoriserede personer eller andre, kan du blive bedt om at bekræfte din identitet, f.eks. ved validering via NemID/Mitid eller en tilsvarende, sikker bekræftelsesmetode.

Du kan også kontakte os uforpligtende om andre spørgsmål om vores brug af dine personoplysninger, denne privatlivspolitik eller andre anliggender vedrørende vores serviceydelser eller hjemmeside. Dine spørgsmål vil blive behandlet kompetent, fortroligt og så hurtigt som muligt.

Hvis du ønsker at klage over TV SYDs behandling af dine personoplysninger, kan du også altid kontakte Datatilsynet.

Kontaktoplysningerne til Datatilsynet er:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

DK-1300 København K

T: +45 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

12. Opdateringer

Senest opdateret den 30. september 2022.

TV SYD kan fra tid til anden opdatere denne privatlivspolitik. Den nyeste udgave af privatlivspolitikken er altid tilgængelig på TV SYDs hjemmeside. Hvis vi har din e-mailadresse, kan vi eventuelt informere dig pr. e-mail i tilfælde af væsentlige ændringer.

Dit digitale aftryk

Vi bruger cookies for at gøre din oplevelse bedre. Vi klatter ikke med dine data, og du kan altid trække dit samtykke tilbage. Klik på detaljer, hvis du vil vide mere.

Du kan altid ændre dine præferencer senere.

Her kan du finde en oversigt over hvilke cookies vi potentielt sætter.
Du kan se flere detaljer om vores cookies her

Nødvendig cookies

Navn Udbyder
CookieConsent tvsyd.dk
__whplayCrate tvsyd.dk
__whseenVerticalVideosCrate tvsyd.dk
frequencyCategoryV2 tvsyd.dk
recencyCategoryV2 tvsyd.dk
recencyLastVisitV2 tvsyd.dk
visitHistoryFrequencyV2 tvsyd.dk
visitedPagesV2 tvsyd.dk

Funktionelcookies

Navn Udbyder
JSESSIONID LinkedIn
bcookie LinkedIn
bscookie LinkedIn
csrftoken instagram.com
lang LinkedIn
li_gc LinkedIn
lidc LinkedIn

Markedsføringcookies

Navn Udbyder
LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube

Præferencercookies

Navn Udbyder
NID Google

Statistikcookies

Navn Udbyder
_cb Chartbeat
_cb Chartbeat
_cb_expires Chartbeat
Chartbeat
_cb_svref Chartbeat
_cb_svref Chartbeat
_cb_svref_expires Chartbeat
_cbt Chartbeat
Chartbeat
_chartbeat2 Chartbeat
_chartbeat2 Chartbeat
_chartbeat2_expires Chartbeat
_chartbeat4 Chartbeat
_chartbeat4 Chartbeat
_chartbeat4_expires Chartbeat
_v__cb_cp Chartbeat
_v__cb_cp Chartbeat
_v__cb_cp_expires Chartbeat
_v__chartbeat3 Chartbeat
_v__chartbeat3 Chartbeat
_v__chartbeat3_expires Chartbeat
ebx_webtag_ Echobox
userId tvsyd.dk

Brugeroplevelsecookies

Navn Udbyder
sp_landing spotify.com
sp_t spotify.com
tableau_locale public.tableau.com
tableau_public_negotiated_locale public.tableau.com