TV der bevæger dig

Her sættes en fælde for mårhunden

På en mark i nærheden af Oksbøl har en hund tidligere på ugen fanget en mårhund. Nu skal et fælde sættes op, så resten af mårhunde-familien kan blive fanget. TV S var med under arbejdet.

02:33

1 af 4

Mårhunden er en såkaldt invasiv art. Og trods en effektiv indsats gennem fire år er det ikke lykkedes at udrydde det lille rovdyr. Men den skal stadig bekæmpes.

Sønderjylland var vigtigt område i kampen mod mårhunde, som indvandrer fra Tyskland. Der blev opsat fotofælder - og udsat Judas-dyr, som kunne afsløre artsfællerne.

En rapport fra firmaet COWI viser imidlertid, at planen om at udrydde mårhunden ikke er lykkedes helt.

- Evalueringens hovedbudskab er, at det har været en effektiv indsats, siger forstfuldmægtig Marie Fangel Klemann til TV SYD. Den har gjort en forskel med hensyn til mårhunden i Danmark. Men den viser også, at det er urealistisk at komme af med mårhunden, som var det oprindelige mål.

- Man kan også sige, at havde vi ikke gjort noget, havde det set helt anderledes ud.

 

Fakta om mårhunden

Mårhunden stammer fra Østasien, men fra 1928 udsatte man over 9000 mårhunde i den vestlige del af det daværende Sovjetunionen for at berige pelsdyrfaunaen.

Herfra har arten spredt sig til Tyskland, Østrig og Ungarn, de Baltiske lande, Finland og de nordlige dele af Sverige og Norge, og til Danmark.

  •  Mårhunden er et lille rovdyr, der kan være en alvorlig trussel mod nogle af de mest sarte og beskyttede dyrearter i den danske natur.
  •  Den er en invasiv art, som ikke naturligt hører hjemme i den danske natur.
  •  Mårhunden kendes på sin sorte ansigtsmaske og lyse snude.
  •  Den er på størrelse med en ræv, men ligner en grævling og måler 50-80 cm uden halen, som er cirka 18 cm. Mårhunden kan veje op til 10 kg
  •  Den kan leve i mange forskellige naturtyper. Den foretrækker dog fugtige områder nær søer og åer, rørskov, samt fugtig skov med rig undervegetation.
  •  Mårhunden danner par for livet. Et par kan få ét kuld hvalpe om året, som typisk består af fem-syv hvalpe.
  •  På grund af de korte ben er den ikke en stor løber men til gengæld en god svømmer.
  •  Den er et rovdyr og spiser alt fra ådsler til krebs, fisk, insekter, små pattedyr og fugle.

Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund vil gerne have besked, hvis du ser en mårhund eller sporene efter den.

Ser du en mårhund eller dens spor, må du meget gerne dokumentere det med et billede. Læg gerne en referencegenstand ved siden af sporet, så man kan se størrelsesforholdet. Det er også vigtigt, at vi får at vide præcis hvor og hvornår, du har set mårhunden.

Ring til Naturstyrelsen på 5114 0114 eller Danmarks Jægerforbund på 8888 7500.

Kilde: Naturstyrelsen.

 

01:51 Luk video

Hør forstfuldmægtig Marie Fangel Kleemann om jagten på mårhunden. (Varighed: 1:52)

Mest sete på tvsyd.dk