Her sættes en fælde for mårhunden

På en mark i nærheden af Oksbøl har en hund tidligere på ugen fanget en mårhund. Nu skal et fælde sættes op, så resten af mårhunde-familien kan blive fanget. TV S var med under arbejdet.

Mårhunden er en såkaldt invasiv art. Og trods en effektiv indsats gennem fire år er det ikke lykkedes at udrydde det lille rovdyr. Men den skal stadig bekæmpes.

Sønderjylland var vigtigt område i kampen mod mårhunde, som indvandrer fra Tyskland. Der blev opsat fotofælder - og udsat Judas-dyr, som kunne afsløre artsfællerne.

En rapport fra firmaet COWI viser imidlertid, at planen om at udrydde mårhunden ikke er lykkedes helt.

- Evalueringens hovedbudskab er, at det har været en effektiv indsats, siger forstfuldmægtig Marie Fangel Klemann til TV SYD. Den har gjort en forskel med hensyn til mårhunden i Danmark. Men den viser også, at det er urealistisk at komme af med mårhunden, som var det oprindelige mål.

- Man kan også sige, at havde vi ikke gjort noget, havde det set helt anderledes ud.

 

Fakta om mårhunden

 

 

Hør forstfuldmægtig Marie Fangel Kleemann om jagten på mårhunden. (Varighed: 1:52)