TV der bevæger dig

Uddannelse på TV SYD

Drømmer du om at blive journalist, fotograf, grafiker eller it-tekniker? TV SYD giver dig muligheden for en udfordrende og spændende uddannelse.

TV SYD uddanner både fotografer, journalister, grafikere, og it-teknikere.

 

 

Fotoelever og praktikanter

Fotoeleverne bliver ansat på en 4-årig mesterlærekontrakt, hvor de i løbet af læretiden gennemgår forskellige undervisningsforløb på Medieskolerne i Viborg og praktiske uddannelsesforløb på TV SYD.
Kontakt fotoelev-vejleder Chris Pedersen på chpe@tvsyd hvis du vil vide mere.

 

Journalistpraktikanterne bliver ansat i 18 måneder på TV SYD.
 

Praktikforløbet er en del af uddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, Syddansk Universitet i Odense eller Roskilde Universitet. Eva Jakobsen er praktikantvejleder. Du kan skrive til hende på på evja@tvsyd.dk, hvis du har spørgsmål.

På TV SYD vil vi gerne sikre høj faglighed blandt kommende journalister og fotografer, og derfor lægger vi stor energi i at sikre et uddannelsesforløb, hvor eleverne og praktikanterne får de nødvendige udfordringer og får lov prøve kræfter med alle relevante opgaver.

Derfor er det krævende at være elev på TV SYD, men udfordringerne er også med til at gøre det sjovt, og som elev eller praktikant på TV SYD får du en masse erfaring.

Lige nu har TV SYD flere journalistpraktikanter, som du er velkommen til at kontakte, hvis du vil vide mere om, hvordan det er at være i praktik på TV SYD. Du kan ringe på 76303132 eller klik på navnet og send en mail til en af vores praktikanter: Line Sahl, Jacob Sejr eller Sara Skovhave. Du kan også se, hvad de laver på praktikanternes facebookside.

Line Sahl i gang med et interview sammen med fotograf Heidi Godskesen Rasmussen. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen

Uddannelsesplan for journalistpraktikanter på TV SYD

TV SYD vil give dig en professionel og komplet tv- og online-uddannelse, hvor vi vægter at udvikle både faglige og menneskelige kompetencer. TV SYD skal til enhver tid opleves som det klare og rigtige valg.

Vi giver dig muligheden for at arbejde selvstændigt under ansvar efter den første tids introduktionsforløb.
Du bliver en vigtig del af holdet og indgår på lige fod med de øvrige medarbejdere i redaktionen. På den måde får du mulighed for at føle det ansvar og til tider tidspres, der følger med i den daglige produktion af nyheder.

Vi forventer, at du tager ansvar for din uddannelse og ikke mindst din dagligdag på TV SYD.
Det betyder hårdt arbejde og ejerskab for dine historier. Sammen vil vi udvikle din evne til at se og idéudvikle dine egne historier. Men du skal også selv ville og turde.

TV SYD består af en bred gruppe af professionelle medarbejdere med forskellige kvaliteter. På linje med TV SYDs øvrige medarbejdere vil du som praktikant hovedsagligt blive vagtsat til at lave alle slags nyheder og reportager til tv og online. Længere produktioner kan i helt, helt særlige tilfælde også indgå i forløbet som en del af praktikantens opgaver.

Målet er, at alle praktikanter, der forlader TV SYD, selv skal kunne producere et nyhedsindslag og være en del af en online nyhedsdesk. Det vil sige, at du på egen hånd skal kunne lave research, optage og redigere et indslag – også som VJ.

TV SYD tilbyder som udgangspunkt muligheden for, at praktikanten kan arbejde som tv-nyhedsreporter, VJ og online nyhedsreporter. Der kan også i særlige tilfælde blive mulighed for at blive live-reporter. Omfanget af de enkelte dele vil blive aftalt med den enkelte praktikant, og TV SYD forbeholder sig retten til at prioritere på grundlag af praktikantens evne til at lave nyheder.
 

Online praktikant laver mobilformateret indhold Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

 

TV SYDs praktikforløb

Måned 1-6:
Den første tid byder på oplæring som nyhedsreporter og onlinereporter. Det betyder både lange dage 'i marken' og kortere, men meget tidlige eller meget sene, dage på redaktionen. Ret hurtigt (efter cirka en måned) kommer praktikanten dog ud på egen hånd. Det er altid en mulighed at efterspørge mere oplæring, hvis praktikanten ikke føler sig tryg. Den sidste tid af det første halve år kan også byde på forløb i gravergruppen.

Måned 7-12:
Praktikanten læres op som VJ på et særligt tilrettelagt forløb. Herefter kommer praktikanten ud som VJ efter et antal følvagter. Forløb i gravergruppen begynder (hvis det ikke allerede er det i første periode). 

Måned 13-18:
Praktikantens interesser og evner vil typisk være tydelige i denne periode, hvorfor det er muligt at planlægge en særlig fordeling af vagter.

Der arrangeres desuden oftest et live-kursus i løbet af praktiktiden.

Jacob Sejer Kristensen arbejder på onlineredaktionen Foto: Jakob Schjødt-Pedersen

TV SYDs praktikantvejleder

Praktikantvejlederen har ansvaret for, at praktikanten under hele opholdet føler sig tryg. Det er praktikantvejlederens ansvar at bidrage til at løse eventuelle konflikter eller problemer i forbindelse med uddannelsesforløbet. Praktikantvejlederen har sammen med TV SYDs redaktionsleder ansvaret for, at praktikanten følger uddannelsesplanen og udvikler sig positivt i henhold til TV SYDs uddannelsesplan.

På besøg hos nabostationen Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Under hele uddannelsesforløbet er der afsat en dag om måneden til praktikantdag sammen med praktikantvejlederen og de øvrige journalistpraktikanter. Sommerferieperioden undtaget.

Dagene bliver brugt til dybdegående efterkritik, kurser eller besøg fra eller på andre medier. 

Praktikanter på besøg i Flensborg Foto: Jakob Schjødt-Pedersen

TV SYDs efterkritik og feedback

TV SYDs redaktører har ansvaret for, at praktikanten får feedback 'på dagen'. Alt efter behov skal der foregå en løbende efterkritik hen over en nyhedsdag.

Praktikantvejlederen har ansvaret for, at praktikanten herudover får en løbende efterkritik – blandt andet på de månedlige praktikantdage. Efterkritikken skal sikre, at der bliver taget hånd om særlige behov hos den enkelte praktikant. Den samlede efterkritik skal desuden sikre, at der bliver sat fokus på følgende tre faser i nyhedsproduktionen:

• At se historien.
• At få historien hjem.
• At få historien præsenteret på en seværdig måde.

Praktikantvejlederen har ansvaret for, at praktikanten under sit ophold har en god forståelse af, hvordan TV SYD oplever praktikantens udvikling. Redaktionslederen og praktikantvejlederen sørger i fællesskab for at praktikanterne får tilstrækkelig efterkritik. Der er derudover altid mulighed for at bede om at få feedback på konkrete produktioner.

Uddannelsesplan

Uddannelsesplanen har til formål at sikre praktikanten og TV SYD et optimalt udbytte af uddannelsesforløbet. Den beskriver praktikantens forløb - herunder muligheder og planlagte forløb (fx VJ-oplæring).
Praktikantens indsats og udvikling evalueres løbende.

Uddannelsesplanen gælder for journalistpraktikanter. Redaktionslederen og praktikantvejlederen har i fællesskab ansvaret for, at uddannelsesplanen bliver gennemført.

 

Praktikanter på besøg hos nabomedier. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen

Praktikanter på besøg hos nabomedier. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen