To sønderjyske borgmestre vil have indført forbud mod trawlfiskeri og muslingeskrab

Borgmestrene i Aabenraa og Sønderborg vil have indført fiskeriforbud i fjorde fra Aabenraa til Flensborg.

Borgmester i Aabenraa, Jan Riber Jakobsen (K), og Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen (S), vil have indført forbud mod trawlfiskeri og muslingeskrab i Aabenraa Fjord, Alssund, Alsfjord og Flensborg Fjord.

Det skriver de to borgmestre fredag den 8. april i et fælles brev til Miljø- og Fødevareudvalget i Folketinget.

De vil have, at Folketinget tager de politiske og administrative skridt, så der bliver indført forbud mod alle former for bundskrabende redskaber i fjordene. Ifølge borgmestrene selv, fordi det har en 'betydelig negativ effekt på havbundens natur og fiskebestanden'. 

Hvad er trawlfiskeri og muslingeskrab?

Trawlfiskeri og muslingeskrab:
Bundtrawling og muslingeskrab skader havbunden, når de tunge fiskeredskaber trækkes hen over havbunden for at fange fisk og skaldyr, f.eks. blåmuslinger.
Vegetation og forskellige dyr, der lever på havbunden, skades eller fjernes ofte af fiskeredskabets passage hen over bunden.

Bundtrawl og muslingeskrab frigiver desuden næringsstoffer fra havbunden. Sker dette i perioder med begrænsende koncentrationer af næringsstoffer i vandet, kan frigivelsen stimulere øget produktion af mikroskopiske alger. Øget produktion af alger kan bidrage til iltmangel – især hvis der allerede er iltsvind i området.

Kilde: Fiskepleje.dk - DTU Aqua - Institut for Akvatiske Ressourcer

- Vi synes, det er ærgerligt, at det stadig sker, når rigtig mange forsøger at etablere ålegræs. Så kommer der en gang imellem en fisker og skraber bunden og rydder det, det er ærgerligt, siger Aabenraas borgmester, Jan Riber Jakobsen.

I den fælles tresider lange henvendelse udtrykker de begge et ønske om, at den skrantende fiskebestand styrkes og at kystens øvrige flora og fauna bedres.

De to borgmestre vil have politikerne på Slotsholmen til at forbyde trawlfiskeri og muslingeskrab i fjordene langs kommunerne.
De to borgmestre vil have politikerne på Slotsholmen til at forbyde trawlfiskeri og muslingeskrab i fjordene langs kommunerne.

- Det er ikke den enkelte fisker, vi går efter, men vi er nødt til at erkende, at der må gøres noget, så vi kan få mere liv i fjordene igen, siger Jan Riber Jakobsen.

Ifølge Aabenraas borgmester etableres der nu et projekt i Region Sønderjylland-Schleswig, der er et grænseoverskridende samarbejde mellem de danske og tyske lokale og regionale myndigheder. Her vil man lave en undersøgelse af vandkvaliteten og livet i Flensborg Fjord.

Brugt millioner på stenrev

De to borgmestre udtrykker frustration over, at der bruges millioner af kroner på etablering af stenrev, der skal beskytte fiskebestanden, samtidig med at der tillades bundskrabsfiskeri. Blandt andet har Sønderborg Kommune sammen med foreningen Als Stenrev brugt 20 millioner kroner på at lave et stenrev ud for Als, og elleve kommuner er gået sammen om et meget stort genopretningsprojekt i Lillebælt.

Alligevel er det tilladt at fiske med trawl og skrabe muslinger i fjordene.

- Det giver ikke mening. Det har faktisk været forbudt førhen, og det skal det igen, mener Jan Riber Jakobsen.

Danmark lever ikke op til EU-krav

Danmark opfylder ikke EU's krav i de indre farvande og fjorde. En vigtig årsag er trawlfiskeri, udtalte en ekspert i marin økologi, professor dr. scient. Bo Riemann fra Aarhus Universitet, tilbage i september 2021.

- Vandmiljøet i fjordene og de indre danske farvande er så dårligt, at Danmark får stadigt sværere ved at opfylde EU's krav og vores egen lovgivning, udtalte Bo Riemann.

Årsagerne er mangesidede. Men trawlfiskeriet er ifølge Bo Riemann særlig skadeligt, fordi det river havbunden op og ødelægger levestederne for fiskeyngel.