Ansatte bestemmer selv hvor mange dage, de vil arbejde

Arbejdsplads indfører valgfri fire- eller fem dages arbejdsuge.

Vil du helst arbejde fire dage eller fem dage? Den valgmulighed får medarbejderne på Jobcenter Esbjerg fra første november.
Dermed får de bedre mulighed for selv at bestemme, hvordan de fordeler deres egen arbejdstid. Borgere og virksomheder vil fortsat blive betjent fem dage om ugen.
Det er Esbjerg Kommune, Dansk Socialrådgiverforening og fagforeningen HK, som har forhandlet sig frem til den nye ordning.

Større arbejdsglæde

Målet er større fleksibilitet, motivation og arbejdsglæde. Gode arbejdsvilkår er vigtige, for at jobcentret kan rekruttere og fastholde gode medarbejdere, siger de tre aftaleparter samstemmende.
86 procent af medarbejderne på centret har tidligere tilkendegivet, at de gerne vil være med i den nye ordning. De bestemmer selv, om de vil fordele deres ugentlige arbejdstimer på fire eller fem dage.

Ordningen er et forsøg, som gælder indtil udgangen af 2023. Den skal vurderes af Vive, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.