Efter 10 år fik Michael ret

For ti år siden blev Michael Schlie ramt af en tung port. Men først nu kan han sætte punktum i sagen.

- Lige nu er jeg bare glad over, at den her sag er overstået, siger førtidspensionist Michael Schlie til TV SYD.

I 2007 blev han ramt af en 250 kilo tung port i hovedet, mens han var på arbejde. Det medførte blandt andet, at han begyndte at lide af svimmelhed og hovedpine. Derefter begyndte en lang kamp for at få erstatning.

Tre år senere, i 2010, afgjorde Arbejdsskadestyrelsen, at han havde mistet 65 % af sin arbejdsevne.  Arbejdsgiverens forsikringsselskab, TopDanmark, mente, at det var for meget.

Derefter fulgte mange års kamp. Her har en privatdetektiv fra TopDanmark blandt andet overvåget Michael Schlie, når han har cyklet, slået græs og trænet i fitnesscentret.

På den baggrund vurderede Ankestyrelsen, at hans arbejdsevne var bedre end den vurdering, der var blevet lavet på baggrund af lægeerklæringer, kommunale akter, og Michael Schlies egen forklaring. Derfor satte Ankestyrelsen hans arbejdsevne ned til 50 %.

I går, den 25. april 2017, blev der så sat punktum i sagen. Højesteret afgjorde, at fordi Ankestyrelsens nedsættelse af arbejdsevnen byggede på antagelser, og ikke en lægefaglig vurdering, så måtte evnetabet være på de 65 %.

- Da jeg fik det at vide, gik jeg ud på terassen, kiggede lidt op i luften og tænkte ved mig selv - er det rigtigt det her?, siger Michael Schlie til TV SYD.

Svar fra Ankestyrelsen og TopDanmark

Ankestyrelsen har givet følgende skriftlige svar på afgørelsen til TV SYD:

- Højesteret har i dommen afgjort, at Ankestyrelsen ikke kunne sætte erstatningen for tab af erhvervsevne ned. Højesteret har ud fra en udtalelse fra Retslægerådet vurderet, at de observerede fysiske aktiviteter ikke er uforenelige med generne, der er beskrevet i sagens lægelige akter. Det er et lægefagligt spørgsmål, og i den type sager lægger Højesteret vægt på en udtalelse fra Retslægerådet. Højesteret tilsidesatte dermed vores afgørelse.

Også TopDanmark er kommet med er skriftligt svar på afgørelsen til TV SYD.

 - Ankestyrelsen er dømt til at anerkende et erhvervsevnetab på 65 procent, og vi følger altid Ankestyrelsens fastsættelser og udbetaler erstatning derefter, lyder det.