Uro får bibliotek i Esbjerg til at lukke for aftenåbning

Uacceptabel adfærd fra en gruppe unge gør det nødvendigt at lukke for den ubemandede aftenåbning på Kvaglund Bibliotek. Uroen er taget til i det nye år, hvor biblioteket ikke længere har en medarbejder til stede.

Kvaglund Bibliotek lukker midlertidigt den ubemandede aftenåbning, efter at en gruppe unge gentagne gange har opført sig uhensigtsmæssig indenfor på biblioteket. Det skriver Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse.

Siden Esbjerg Kommunes Biblioteker i sommeren sidste år indførte ubemandet aftenåbning på bibliotekerne, har der på Kvaglund Bibliotek lige som på Hovedbiblioteket været en medarbejder til stede om aftenen.

Fra 1. januar har biblioteket i Kvaglund lige som de øvrige lokale biblioteker i kommunen dog været helt ubemandet i aftentimerne, og herefter er uroen taget til, så ledelsen nu har set sig nødsaget til at lukke ned for ordningen i Kvaglund.

Der er tale om en gruppe unge, som bruger biblioteket som varmestue og opfører sig uacceptabelt med støj og rod til følge og dermed er til gene for bibliotekets øvrige brugere, der ikke kan bruge den ubemandede åbningstid om aftenen efter hensigten.

Ifølge formanden for Esbjerg Kommunes Kultur & Fritidsudvalg, Jakob Lose, sker lukningen af den ubemandede aftenåbning med øjeblikkelig virkning, men beslutningen er en midlertidig foranstaltning, der vil blive genovervejet på et senere tidspunkt.

SSP & Forebyggelse i Esbjerg Kommune er orienteret og tager hånd om situationen, og ifølge leder Steen Bach Møller er fokus rettet mod de klubtilbud, som får de unge væk fra gaderne og offentlige rum.