Her tog de spadestikket til fremtidens fabrik

Onsdag begyndte de byggeriet af ny fabrik, som vil gøre diesel og benzin så meget old school. Den er lige nu den største fabrik i Europa til produktion og lagring af grøn brint.

Hvis morgendagens lastbiler og fly skifter deres drivmiddel fra diesel til brint, vil deres eneste udledning være lidt vand.

Onsdag klokken 13.35 begyndte bevægelsen hen mod den nye, rene virkelighed, da klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, Socialdemokratiet, holdt en tale og fire mand høj stak en spade i jorden på en mark ved siden af olieraffinaderiet med den gammeldags teknologi, som siden 1960'erne har ligget på Egeskovvej i Fredericia og spillet en central rolle i Danmarks oliehistorie.

Der bygger de nu en såkaldt power-to-x-fabrik, som skal producere det nye drivmiddel, brint, til erstatning for diesel og benzin. 

Lige nu er fabrikken den største i Europa til at producere og lagre grøn brint.

Sommeren 2022

Hysynergy projektet, som anlægget hedder, skal være færdig i sommeren 2022 og i første omgang producere 20 megawatt, men det er planen, at det i 2025 skal producere og lagre 300 megawatt såkaldt grøn brint.

Første perspektiv på fabrikken er at erstatte grøn brint med CO2-belastende og dermed sort brint til at udvinde diesel fra råolie, det senere perspektiv er at bruge den grønne brint som drivmiddel.

Fremtidens perspektiv

- Fabrikken rummer fremtidens perspektiv. Vi skal bygge masser af brintfabrikker og udfase de fossile brændstoffer, siger professor Ib Chorkendorff fra Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby.

- Vi skal have alt, hvad vi kan, over på el fra vindmøller og solceller, men ikke mindst flytrafikken skal bruge brint. Fabrikken i Fredericia er kun begyndelsen, siger professoren til TV SYD.

Explainer:

  • Brint fremstilles ved hjælp af elektrolyse: Man leder strøm gennem vand, hvorved det spaltes i brint og ilt.


  • Brintatomet isoleres og udløser energi, når det senere tilsættes ilt.


  • Brinten er grøn, når strømmen til elektrolyseprocessen kommer fra vindmøller og solceller.

Den nye Hysynergy fabrik er et grønt projektsamarbejde mellem Everfuel, Crossbridge Energy A/S, Ewii, Trefor, Aktive Energi Anlæg, Tvis og Energinet.  

brint spadestik