11 nytilkomne flygtninge i praktik i Bilka

Bilka opretter det første kombinerede sprog- og praktikhold for syriske flygtninge i Kolding. Flygtningene kom til Danmark for en måned siden, og er allerede begyndt deres dagligdag i supermarkedet.

Det er Kolding Kommune, Sprogskolen og Bilka, der i et samarbejde har oprettet det første sprogpraktikhold i Bilka.

Sprogpraktik betyder, at flygtningene hver formiddag arbejder i varehuset og modtager danskundervisning i huset om eftermiddagen.

Sprogskolen er flyttet ind i Bilka for at sikre en hurtig introduktion til det danske sprog, dansk kultur og det danske arbejdsmarked.

De 11 nye medarbejdere kommer med vidt forskellige baggrunde. Flere af dem er højtuddannede, og flere har haft egen virksomhed i Syrien, og har udtrykt glæder over at få mulighed for at komme hurtigt med at arbejde i deres nye hjemland.

Dansk Supermarked har kontakt til kommuner, som er interesserede i tilsvarende forløb.

 

Fakta om sprogpraktik:

  •  Flygtninge skal lære dansk og introduceres til det danske arbejdsmarked i håb om at få dem integreret i Danmark og sikre dem en plads på arbejdsmarkedet hurtigt
  •  Sprogpraktikken varer i seks måneder, hvorefter praktikantens sproglige niveau vurderes, og derefter lægges en individuel plan for et videre forløb
  •  Deltagerne arbejder i varehuset hver dag fra kl. 8 til 11. Herefter modtager de danskundervisning i varehuset fra kl. 11-14.
  •  Holdet har egen lærer fra Sprogskolen tilknyttet samt tolk efter behov.
  •  De 11 syriske mænd på holdet er alle ankommet til Danmark i marts 2015. De er i alderen 20-50 år og har vidt forskellige faglige baggrunde, bl.a. jurist, smed, universitetsstuderende, ejendomsmægler, selvstændig erhvervsdrivende m.m.
  •  Fælles for praktikanterne er, at de brændende ønsker sig et arbejde og en fremtid i Danmark, og de er stærkt motiverede for at arbejde også selvom arbejdet ligger langt fra det, de oprindeligt beskæftigede sig med i Syrien.
  •  Arbejdet i varehuset er forsøgt tilpasset til praktikanternes tidligere erfaringer og interesseområder ? fx at en tidligere fabrikant af strømper arbejder i tekstilafdelingen osv.
  •  Medarbejderne vil få udleveret t-shirts, hvoraf det fremgår, at de er i ?sprogpraktik?, så det er tydeligt for kunderne, at disse medarbejdere er nye i job og nye i det danske sprog.