92 papirskemaer er droppet og har givet mere tid til de ældre

I Sønderborg Kommune er der blevet mere tid til de ældre, efter kommunen har kørt et projekt om at forenkle dokumentationen i ældreplejen.

Vi hører næsten dagligt historier om manglen på tid til nærvær og omsorg til de ældre. Men i Sønderborg Kommune ser det ud til, at de har knækket koden.

Kommunen har kørt et projekt, der viser et stort potentiale til at frigive mere tid til den enkelte ældre borger og mindre tid til dokumentation og administration.

- Formålet har været at skabe mere tid og tryghed hos borgerne i ældreplejen, og det er vi lykkedes med. Vi har haft særlig succes på to områder: For det første omkring dokumentation, smartere arbejdsgange og tekniske ændringer. Og så har vi øvet os på at ændre kulturen internt for at komme i mål, men også i arbejdet med borgerne, siger Stefan Lydal, der er formand for Social-, Senior- og Handicapudvalget i Sønderborg Kommune.

Fra 715 til 371 beskeder om ugen

Det har bl.a. ført til, at 92 papirskemaer er droppet. Tidligere kunne der være flere skemaer hos den samme borger, men i dag er der kun ét nemlig medicinlisten. 74 af papirskemaerne er helt udgået, mens de resterende 18 er integreret i et elektroniske system, så lovkrav efterleves, og dokumentation foregår ens alle steder i kommunen.

Samtidig er mængden af interne beskeder blandt medarbejderne halveret fra 715 til 371 om ugen. Grundindstillingen er, at alle løser opgaven som aftalt. Der skal dermed kun gives besked, hvis der er en afvigelse fra de planlagte handlinger, som næste vagt skal reagere på. Sådan var det ikke tidligere. 

Patientorganisation er positiv

Projektet hedder ”Forenkling og kvalitet styrker omsorg og nærvær for borgeren” og er blevet gennemført fra december 2020 til oktober 2022 i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 

Her ser de positivt på projektet i Sønderborg.

- Erfaringerne fra Sønderborg Kommune viser, at det er muligt at frigive tid til pleje og nærvær, hvis der ses grundigt på processer, arbejdsgange og kultur. Dokumentation er en del af kerneopgaven, men lige som alt andet, vi foretager os, skal vi selvfølgelig sikre os, at vi har de arbejdsgange, der er mest enkle og hensigtsmæssige. Det er respekt for både borgere og medarbejderes tid og er dermed også godt for borgernes tryghed og sikkerhed, siger Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 

Fakta om projektet:

Projektet er udviklet i samarbejde med medarbejderne i hjemme- og sygeplejedistrikt Alssund og på Broager Plejecenter. 

Erfaringer og indsatserne fra projektet er spredt til de øvrige hjemme- og sygeplejedistrikter og plejecentre. 

Projektet har kørt fra december 2020 til oktober 2022.

Projektet er gennemført i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der netop har udgivet et katalog med erfaringer og indsatser fra projektet i Sønderborg Kommune. De kan forhåbentlig tjene til inspiration for andre på social- og sundhedsområdet: www.patientsikkerhed.dk/kvalitetogforenkling