Oversigt

Fiskerbåd sunket ved Als

En mindre fiskerbåd er lørdag gået ned syd for Als. Om bord var en enkelt person, og han er blevet reddet i land, oplyser vagthavende befalingsmand Per Frederiksen ved Forsvarets Operationscenter.

Nødkaldet kom klokken 09.52, hvorefter en SAR-helikopter fra flyvestationen i Skrydstrup blev sendt i luften. SAR er en forkortelse for Search And Rescue - eftersøgning og redning - og bruges inden for Forsvaret som betegnelse for redningsaktioner til søs.

Den forliste båd var en mindre fiskerbåd af typen "Starlet 29". Det er mindre båd med en længde på 29 fod, som typebetegnelsen også afslører. Det svarer til lige knap ti meter.