Grunde til kæmpesommerhuse udstykket ulovligt: Kræver ny lokalplan

En del af sommerhusene er ved at blive bygget nu. Derfor forventer flere at husene bliver stående.

Lige nu er flere kæmpesommerhuse ved at blive bygget ved Mommark på Als, men udstykningen af matriklerne var slet ikke lovlig. I onsdags afgjorde Planklagenævnet, at sommerhusene er i strid med lokalplanen for området.

Men alligevel er en af de personer, der har klaget, ikke glad. For nogle af kæmpesommerhusene er næsten færdigbygget, og de tiltrækker andre grupper end dem, der har sommerhus der i forvejen. 

- Der kommer jo nok unge mennesker til fest og glade dage derovre, og samtidig med at de skal ned gennem vores område. Vi værner om det område, vi har, og man skal huske på, at det er private badebroer, vi har hernede, siger Jens Hamann, der er formand for grundejerforeningen Fiskervej i sommerhusområdet i Mommark, som har klaget til Planklagenævnet sammen med Fritidshusejernes Landsforening.

Det er udstykningen til kæmpesommerhuse som denne, hvor der nu skal en ny lokalplan til for, at udstykningen bliver gjort lovlig.
Det er udstykningen til kæmpesommerhuse som denne, hvor der nu skal en ny lokalplan til for, at udstykningen bliver gjort lovlig.
Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Ændringer i udstykning

Oprindeligt var der planlagt 44 mindre udstykninger, men i stedet blev der kun udstykket 23 matrikler, som havde en højere bebyggelsesprocent. Lige nu er der givet byggetilladelse til 14 af de nye sommerhuse, som i gennemsnit har 16 sengepladser.

Men ændringen er ifølge Planklagenævnet så omfattende, at det kræver en ny lokalplan, hvor naboerne skal inddrages i processen. 

Det har de ikke været i tilstrækkelig grad indtil videre, mener Jens Hamann, der nu står midt i 'byggerodet', som han kalder det. 

- Vi er ikke engang blevet spurgt, om de kan få lov til at bruge vores fælles private vej til at køre op igennem. Alle lastbilerne trækker herop igennem. I de tre dage op til påske kom der 94 vogntræk, hvor folk troede, at de skulle ned og slappe af hernede. Det blev så ikke aktuelt, siger han.

Det skriver Planklagenævnet

Planklagenævnet finder, at en udstykning i 23 matrikler i stedet for de 44, som fremgår af den retningsgivende udstykningsplan, indebærer en så væsentlig ændring af lokalplanens struktur, at det er i strid med planens principper. 

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at den ændrede udstykning medfører, at sommerhusgrundene bliver væsentligt større, og at der dermed kan opføres sommerhuse, der er meget større end forudsat i lokalplanen og kan anvendes af store grupper af personer. 

Dette vil efter nævnets opfattelse medføre, at området vil kunne få en væsentlig anden karakter, der afviger fra det sommerhusområde, der fremgår af lokalplanen. 

På den baggrund finder nævnet, at en sådan ændring af lokalplanens struktur kun bør ske efter inddragelse af borgerne, dvs. i forbindelse med en planlægningsproces.

Nu skal der findes en løsning

Sønderborg Kommune skal nu vedtage en ny lokalplan, hvis man vil lovliggøre udstykningen.

- Grundlæggende er det meget beklageligt, fordi man ikke har fået hørt naboerne, siger Stefan Lydal fra Dansk Folkeparti, der er næstformand for Teknik- og Miljøudvalget.

Han forventer nu, at man vil forsøge at løse det med en ny lokalplan.

- Det er svært at sige, at husene skal fjernes, fordi de er bygget, men jeg forstår godt, hvis naboerne mener, at processen ikke har været optimal, siger han.

Jens Hamann regner med, at de nye sommerhuse er kommet for blive, da flere af dem allerede er bygget. Derfor ønsker han nu at finde den næstbedste løsning i samarbejde med Sønderborg Kommune.

- Der håber vi jo så, at Sønderborg Kommune har lært, at de måske skulle høre os hernede i sommerhusområdet. Vi står 120 procent sammen os sommerhusgrundejerforeninger, der er hernede, siger han.

Sommerhusområdet i Mommark.
Sommerhusområdet i Mommark.
Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD