Sønderborg Forsyning vil hjælpe borgere med at blive fri af russisk gas

Hver dag oplever Sønderborg Forsynings kundeservice et hav af opkald fra fortvivlede borgere, der vil skifte til fjernvarme som følge af krigen i Ukraine.

At gøre sig uafhængig af russisk gas vinder også indpas hos Sønderborg Forsyning, der oplever en forøget efterspørgsel fra borgerne på at få etableret fjernvarme.

Hundredevis af borgere har de seneste uger kimet forsyningen ned, da de ønsker at komme på fjernvarme. 

- Det, vi oplever, er, at vi er i gang med at udrulle fjernvarme på Nordals, og der har været god interesse fra kunder. Men de stigende gaspriser og krigen i Ukraine har gjort, at efterspørgslen er eksploderet, og vores kundeservice oplever ekstrem travlhed, siger Hans Erik Kristoffersen, der er direktør i Sønderborg Forsyning.

For godt 14 dage siden udtalte statsminister Mette Frederiksen, at Danmark skal gøres uafhængig af russisk gas som følge af krigen i Ukraine. 

Det emne var mandag på dagsordenen da Sønderborg Forsyning holdt bestyrelsesmøde, hvor der skulle tages stilling til, om man kunne fremskynde processen med at få fjernvarme ud til borgerne i kommunen.

- Jeg er rigtig glad for, at vi er en bestyrelse, der vil prioritere det her. Vi vil rigtig gerne hjælpe dem, der lige nu er pressede som følge af de høje gaspriser, siger Ellen Trane Nørby (V), der er formand for Sønderborg Forsyning.

Direktøren i Sønderborg Forsyning anslår, at der er omkring 4-5.000 borgere, der er afhængige af gasnetværket. Nu vil man kigge på, hvordan man får bredt fjernvarmenetværket ud og levere det med den hast, som borgerne ønsker.

- Vi mener selv, at vi gør det meget hurtigt, men noget af det, man kan forsøge, er at få flere gravehold ind, så vi kan grave hurtigere. Når det ikke bare lige er noget, man gør, så skyldes det, at arbejdsmarkedet er overophedet, og der mangler gravemaskiner og så videre. Men vi har besluttet at finde midler til at gøre det hurtigere. Om det lykkes, det får vi at se, siger Hans Erik Kristoffersen.

Tragisk baggrund

De borgere, der ringer ind, er borgere, der enten har fortrudt, at de ikke valgte at komme på fjernvarme i de områder, hvor det allerede er, og samtidig borgere der ønsker, at de hurtigere også får muligheden for at få fjernvarme.

Det sker ifølge formanden som følge af de høje gaspriser, der truer på baggrund af krigen i Ukraine. 

- Selvom vi naturligvis er glade for den store efterspørgsel, da det har betydning for visionerne om et CO2-neutralt Sønderborg, er vi kede af, at det sker på så tragisk en baggrund, siger Ellen Trane Nørby (V).

Det anslås, at Rusland står for cirka 40 procent af den gas, vi benytter i Europa.

Fjernvarme

  • 1.812.332 danske husstande forsynes i dag med fjernvarme. I alt svarer det til 65 procent af alle husstande og ca. 3,8 millioner personer.
  • Fjernvarmen er et transmissionssystem, der kan kobles sammen med alle former for varmeproduktion. I dag bliver der således produceret fjernvarme på baggrund af affald, flis, halm, vind, solvarme, geotermi, naturgas, olie, kul, overskudsvarme fra industri med mere.
  • 72 procent af fjernvarmen er baseret på grøn energi. Heraf er 72 procent produceret på vedvarende energi som sol, vind, biomasse, biogas og geotermi.

Kilde: Dansk Fjernvarme