Syd for grænsen hedder det både Flensborg og Flensburg

Syd for grænsen kan man godt have skilte på både tysk og dansk.

Skiltene i Flensborg har både været tyske og danske siden 2008.

Dengang blev alle 60 byskilte udskiftet, så bynavnet stod på både tysk og dansk.

Det er mange glade for. Eksempelvis Jens A. Christiansen fra det danske mindretal (varighed 46 sek.):