Nu skal Vadehavet holdes tilbage med forstærket dige

Stort tilskud til at beskytte marsken på Rømø. Også projekt i Vejle Kommune får penge til at holde havvandet ude.

Stigende havvandstand er en konstant trussel på Rømø, og derfor giver staten nu godt 18 millioner kroner til bedre sikring af Juvre Dige. 

Også Høll i Vejle Kommune er truet af havvand, og her kommer staten med et tilskud på 1.150.000 kroner. 

De to projekter får del af en pulje på i alt 90 millioner kroner, som et flertal på Christiansborg afsætter til at beskytte kystområderne mod oversvømmelse og erosion.

Marsken er truet

Projektet på Rømø er prioriteret næsthøjest, kun overgået af sikring af den nordsjællandske kyst. Pengene skal bruges til, at 150 meter af den østlige del af Juvre Dige kan forstærkes, hvilket vil kræve cirka 20.000 kubikmeter sand og 40.000 kubikmeter klæg.

Det knap 10 kilometer lange Juvre Dige blev bygget i 1920'erne, og det stod færdigt i 1948. Dæmningen beskytter det store, flade marskområde mod bølgerne fra Vadehavet. 

Men naturens kræfter har flere gange udfordret Juvre Dige, som blev hårdt beskadiget af stormfloder i 1976, 1981 og senest ved orkanen i december 1999. 

Ellers har diget holdt stand, men presset er generelt blevet større - også på Rømø, hvor 150 meter af den østlige del af diget skal forstærkes. 

Flere penge til kystsikring

Pengene stammer fra finansloven for 2021, hvor regeringen og dens støttepartier besluttede at afsætte 150 millioner kroner årligt til kystsikring i 2022 og 2023. Det er nødvendigt, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse. 

- Vi ser ind i en fremtid, hvor mange af vores kyster udfordres af voldsommere vejr og stigende havvandstande som følge af klimaforandringerne. Det øger risikoen for oversvømmelser og erosion og giver utryghed rundt om i landet på udsatte strækninger. Derfor skal vi tilpasse kystområderne til de udfordringer, som kun bliver større i fremtiden, siger hun. 

I denne omgang gives der flest penge, 21,4 millioner, til kystsikring på tværs af Halsnæs, Gribskov og Helsingør i Nordsjælland.