Efter 33 år i Givskud Zoo går direktør, Richard Østerballe, på pension i forbindelse med hans 65 års fødselsdag i maj. Han startede i zoo'en tilbage i 1991 som zoolog (uddannet biolog), og i 2002 overtog han titlen som direktør.

Ét argument blev afgørende for “dyrenes konge” - efter 33 år opfordrer han andre til at vælge det samme

Dyr hører ikke til i fangenskab, mente Richard Østerballe, men ét argument betød, at han ikke kunne sige nej til jobbet i Givskud Zoo.

Richard Østerballe havde en aftale med elefanten, Baba. En aftale som han fik brug for, da elefanten en dag satte sig for at bryde ud.

Helt grøn i hovedet kom en medarbejder susende ind på kontoret og råbte:

- Elefanterne løber ud.

Først troede Richard Østerballe ikke sine egne ører, for i så fald kunne det blive livsfarligt for både ansatte og gæster i Givskud Zoo.

Han vidste, at skræmte elefanter kunne finde på at tromle ind over og trampe alt ned på sin vej. Følte de sig truede eller ophidsede, kunne de endda gå målrettet efter at slå ihjel.

I 1993 kravlede en fransk turist efter lukketid over hegnet til parken for at gå ind til hanelefanten Baba, der stadig gik i udeanlægget. Dagen efter blev manden fundet død. Der var ingen alvorlige kvæstelser at se på ham, men teorien er, at elefanten muligvis har slået til ham med snablen, og at slaget medførte hjertestop.
I 1993 kravlede en fransk turist efter lukketid over hegnet til parken for at gå ind til hanelefanten Baba, der stadig gik i udeanlægget. Dagen efter blev manden fundet død. Der var ingen alvorlige kvæstelser at se på ham, men teorien er, at elefanten muligvis har slået til ham med snablen, og at slaget medførte hjertestop.
Foto: Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix

På vej mod elefanternes anlæg måtte Richard Østerballe sætte i løb. Ganske rigtigt var elefanten ved at splitte indhegningen ad.

Gennem tremmerne i porten havde den fået øje på en slamsuger. En ni tons tung maskine der med sin snabel-lignende slange så ud som en anden hanelefant og dermed en konkurrent.

- Baba, æble, råbte Richard Østerballe, og straks løsnede elefanten sit greb om porten og vraltede hen til ham.

- Han vidste, at hver gang jeg kom på besøg i hans anlæg, havde jeg et æble med til ham.

Det var deres aftale.

I dag er løven det eneste dyr, som kan give den snart forhenværende direktør i Givskud Zoo, Richard Østerballe, mareridt. - Det er løverne, som jeg har den mest dybtfølte respekt for, da jeg er overbevist om, at hvis de på nogen måde får chancen for at slå mig ihjel, så ville de gøre det, fortæller han.
Foto: Troels Sørensen, TV SYD

Nu, hvor Richard Østerballe har valgt at gå på pension i forbindelse med sin 65 års fødselsdag i maj, træder aftalen med elefanten frem blandt adskillige minder som et eksempel på, hvordan arbejdet med dyr i fangenskab kan være kompliceret.

Egentligt har han aldrig ment, at dyr bør holdes indespærret, men i 33 år har ét argument betydet, at han er blevet ved i Givskud Zoo.

Ikke en frimærkesamling

Grundlæggeren af Givskud Zoo hed Jacob Hansen. Han havde tidligere drevet traditionelle zoologiske haver med eksotiske dyr bag tremmer, men med Givskud havde han andre planer.

Da Jacob Hansen (t.h.) åbnede Løveparken, som Givskud Zoo hed dengang i 1969, havde han allerede mange års erfaring i drift af zoologiske haver. I 1947 oprettede han en zoologisk Have i Nykøbing Falster, og i 1956 gjorde han det i Vejle ved Trædballehus.
Da Jacob Hansen (t.h.) åbnede Løveparken, som Givskud Zoo hed dengang i 1969, havde han allerede mange års erfaring i drift af zoologiske haver. I 1947 oprettede han en zoologisk Have i Nykøbing Falster, og i 1956 gjorde han det i Vejle ved Trædballehus.
Foto: Ritzau Scanpix

Rundt om i Europa havde han set safariparker med fritgående løver, og derfor var han overbevist om, at Danmark skulle have sin første af slagsen i Givskud.

Det tog tid at overbevise myndighederne om det nye koncept, men den 12. august 1969 havde Jacob Hansen de nødvendige tilladelser til at åbne for gæster, som i deres egne biler kunne køre rundt blandt parkens 33 løver.

Efter 33 år i Givskud Zoo går direktør, Richard Østerballe, på pension i forbindelse med hans 65 års fødselsdag i maj. Han startede i zoo'en tilbage i 1991 som zoolog (uddannet biolog), og i 2002 overtog han titlen som direktør.
I åbningsåret 1969 blev gæsterne lukket ind i hold af 20 biler med et patruljekøretøj forrest og et bagerst. Turen tog 20 minutter. Entrépriserne var seks kroner for voksne og to kroner for børn. I løbet af de første tre måneder besøgte 200.000 gæster Løveparken.
Foto: Giveskud Zoo

Med netop de store anlæg præsenterede Givskud en alternativ måde at holde dyr i fangenskab på.

Som uddannet biolog mente Richard Østerballe, at det var fundamentalt forkert at holde dyr bag tremmer, men konceptet med de store anlæg i safariparken prikkede alligevel til hans skepsis, da han i 1991 blev tilbudt en stilling i Givskud.

quote

Truslen mod nogle arter er så store ude i naturen, og netop derfor mener jeg, at det berettiger os til at have dem her i parken

Richard Østerballe, afgående direktør, Givskud Zoo

- Historisk har det for zoologiske haver verden over handlet om at have flest mulige dyr ligesom med en frimærkesamling, men i Givskud er formålet i stedet formidling, forskning og bevaring, hvilket man kan opnå med langt færre dyr og dermed under nogle bedre forhold, siger Richard Østerballe, som med det argument valgte at takke ja til jobbet som zoolog i parken.

Mener du, at det dermed er forsvarligt at holde dyr i fangenskab?

- Min holdning er, at dyrene hører til ude i naturen, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hvis vi arbejder intenst og fagligt professionelt, kan vi sagtens skabe gode forhold for nogle dyr i fangenskab, og dem, vi ikke kan skabe de rette forhold for, skal vi ikke have i fangenskab, svarer Richard Østerballe og pointerer, at det blandt andet er årsagen til, at der de seneste år er blevet færre og færre dyr i Givskud.

Direktør for dyrenes skyld

Da Richard Østerballe overtog jobbet som direktør i 2002, var det ikke for at sidde på et kontor eller deltage i receptioner.

Egentlig tiltalte jobbet ham ikke, for han hadede slips og bonede gulve, men endnu engang blev det hensynet til dyrene, der vandt.

Som en sidste opgave har Richard Østerballe givet sig selv et evigt årskort til Givskud, og han har lovet både den nye direktør og de ansatte, at de altid må ringe til ham, hvis behovet skulle opstå.
Som en sidste opgave har Richard Østerballe givet sig selv et evigt årskort til Givskud, og han har lovet både den nye direktør og de ansatte, at de altid må ringe til ham, hvis behovet skulle opstå.
Foto: Emma Rixen Hedegaard, TV SYD

- Jeg har flyttet meget store mængder sten og beton og haft en finger med i spillet på alle anlæg i parken, fordi det havde betydning for, hvilke dyr jeg kunne forsvare at have i fangenskab hos os, forklarer han og uddyber de kriterier, som han altid har arbejdet efter:

- Et enormt vigtigt kriterium er, at vi kun har dyr, som trives i det danske klima og kan være udendørs, for jeg synes ikke, det er i orden at have dyr, som skal være spærret inde i for eksempel et tropehus eller et kunstigt køleskab hele dets liv.

Af den årsag er der næsten ingen krybdyr i Givskud Zoo, og pingvinerne er Humboldtpingviner, som naturligt lever i Peru og Chile langs Sydamerikas vestkyst. Det betyder, at de naturligt er tilpasset et varmere klima end de fleste andre pingviner og derfor kan trives i Givskud.

Fra Givskud til resten af verden

Mens anlæggene i Givskud Zoo er blevet større, og bestanden af dyr er blevet mindre, er Richard Østerballes mission forblevet den samme i alle hans 33 år i parken.

quote

Udvælg de dyr, der egner sig bedst til at være i fangenskab, og lad dem være ambassadører for deres vilde slægtninge

Richard Østerballe, afgående direktør, Givskud Zoo

I hans optik er formålet med en zoologisk have at formidle, forske og bevare truede arter. Særligt sidstnævnte har år for år optaget mere af hans tid og er blevet endnu et argument for at holde dyr i fangenskab.

- Truslen mod nogle arter er så store ude i naturen, og netop derfor mener jeg, at det berettiger os til at have dem her i parken, så vi kan bidrage til at bevare dem, forklarer Richard Østerballe og uddyber, at det blandt andet gælder skovantilopen bongoen, som Givskud har 12 af.

Der findes to forskellige underarter af bongoen. Lavlandsbongo og højlandsbongo, som vi har i GIVSKUD ZOO. Højlandsbongoen er ekstremt truet og findes kun i ét bestemt bjergområde i Kenya.
Der findes to forskellige underarter af bongoen. Lavlandsbongo og højlandsbongo, som er i Givskud Zoo. Højlandsbongoen er ekstremt truet og findes kun i ét bestemt bjergområde i Kenya.
Foto: Givskud Zoo

Naturligt lever de i tætte skove i Afrika omkring ækvator, men da der ikke er meget tilbage af den slags skove, er bongoen ekstremt truet, og i 2007 blev det estimeret, at der var mellem 75 og 140 individer tilbage i naturen.

Tilbage til naturen?

En stor del af dyrene i Givskud Zoo er truede. Det gælder blandt andet gorillaer, kæmpeoddere og bongoer.

Gennem avlssamarbejder med andre zoologiske haver sikrer de, at arternes gener holdes sunde, og at der ikke skal hentes yderligere dyr fra naturen. De zoologiske haver arbejder således sammen om at bevare en sund bestand.

Kun i meget sjældne tilfælde kan det lade sig gøre at genudsætte dyr fra fangenskab til naturen. Måske er deres levesteder eller fødegrundlag forsvundet. Dyr fra fangenskab er også vant til mennesker, hvilket vil kunne give nye problemer i naturen.

Et af de tilfælde, hvor det har kunnet lade sig gøre, er med hjorteantiloper, som af flere omgange er blevet sendt til deres oprindelige leveområder i Punjab-provinsen i Pakistan. Givskud Zoo har også medvirket til genudsættelse af przewalskiheste i Mongoliet, og en af parkens kæmpeoddere er sendt til genudsættelse i Sydamerika. 

For at bidrage til bevaringsarbejdet mener Richard Østerballe ikke, at Zoologiske anlæg behøver have samme bestand af forskellige dyr, som mange af dem lige nu har, og han har derfor en klar opfordring:

- Udvælg de dyr, der egner sig bedst til at være i fangenskab, og lad dem være ambassadører for deres vilde slægtninge.

Det er en opfordring, som han har stor tiltro til, at den nye direktør i Givskud Zoo vil efterleve, nu hvor Richard Østerballe i forbindelse med sin 65 års fødselsdag i maj 2024 har valgt at gå på pension.

Efter 33 år med eksotiske dyr er det ikke, fordi han har fået nok. Der er stadig meget arbejde at gøre i formidlingens, forskningens og bevaringens tjeneste, og derfor fortsætter den snart forhenværende direktør med at virke som sagkyndig, når nye anlæg i zoologiske haver skal godkendes.

Så hvem ved, måske Jacob Hansens og Givskuds koncept med safariparken og de store anlæg kommer til at erstatte tremmer, bure og indhegninger flere steder i verden.