BØRKOP THUMBNAIL uden tekst

Nabostriden begyndte med én særlig e-mail

Vestergade i Børkop var engang en fredelig gade, men det er nu forbi. For det er ikke længere sikkert at gå på gaden, hvis du spørger genboen til den store cykelbutik i midten af byen.

Der sker noget i Børkop.

For efter en udvidelse af lokalerne hos den lokale cykelhandler, og Vejle Kommunes - lad os sige - finurlige omgang med lokalplanen, er byens villakvarter efterladt med trafikkaos og en nabokrig.

Sådan sagt på godt jysk.

Og i de godt fire år konflikten har stået på, har kommunens behandling af sagen og de lokale politikeres involvering sat yderligere gang i konflikten. 

Alt imens er den engang stille og rolig villavej forvandlet til en gade med dyttende, frustrerede bilister. Der er lastvogne op og ned ad gaden, og biler der møver sig forbi trafikken ved at runde fortovet. 

- Jeg ved ikke, om der er nogen i Vejle Kommune, der kunne tænke sig at bo i et villakvarter, hvor der dagen lang er gamle som springer for livet, og skolebørn der ikke kan komme sikkert i skole, siger genboen til Børkop Cykler, Jan Kjær Andersen. 

På TV SYD Play kan du se hele fortællingen om Vestergade i Børkop, og hvordan én særlig email var med til at sætte skub i nabokrigen. 

Genboen, Jan Kjær Andersen, har gennem en længere periode taget billeder af trafikken ved Børkop Cykler. Her beretter han blandt andet om børn, der er ved at blive kørt ned og generelt farlige forhold. Foto: Privatfoto
Foto: Privatfoto

Og det er alt sammen fordi, at Vejle Kommune gav tilladelse til, at Børkop Cykler udvidede med en stor, ny hal.

I hvert fald, hvis du spørger genboen til Børkop Cykler, Jan Kjær Andersen.

- Det kan ikke være rigtigt, at man i vores lille gade kan få lov til at bygge så stor en bygning, siger Jan Kjær Andersen.

- Jeg synes, at Vejle Kommune har lavet en kæmpefejl. En kæmpebrøler. Og hvordan det kan ske, kan man jo kun gisne om. 

For det her er ikke bare en historie om lokalplaner, papirmagi og nabostridigheder. Spørgsmålet er nemlig: 

Er der plads til alle i Vestergade?

Jan Kjær Andersen har kæmpet mod udbygningen af Børkop Cykler, fordi han ikke mener, at en butik af den størrelse hører til på en villavej.
Foto: Lucas Mæng

Smørhullet af byens udvikling

Men lad os lige starte med at få én ting på det rene. Børkop har mindre end 10.000 indbyggere og er den by med den største udvikling i Danmark, som lokalpolitiker og byrådsmedlem i Vejle Kommune, Peder Hummelmose (V), siger. 

Og i smørhullet af udviklingen ligger Børkop cykler. En familievirksomhed fra 1992 med omkring 25 ansatte. 

- Vi har altid haft et godt naboskab i Børkop, siger Hans Peter Knudsen, ejer af Børkop Cykler. 

- Men hvis man havde kunne spå om i fremtiden, så havde jeg nok ikke valgt at bygge udvidelsen.

Hele sagen startede i 2020, da Børkop Cykler sendte en ansøgning ind til Vejle Kommune. Planen var at rive nabohuset ned, opføre en ny hal og udvide cykelforretningen med hele 441 kvadratmeter. 

Ejeren af Børkop Cykler, Hans Peter Knudsen.
Foto: Lucas Mæng

Det betød, at forretningen blev 1.321 kvadratmeter i alt. Og efter et par rettelser i ansøgningen gav Vejle Kommune Børkop Cykler lov til at bygge. 

Og det gjorde de så. 

Men den byggetilladelse skulle senere vise sig at føre til en masse problemer.

'Væsentlige overtrædelser af lovgivningen'

- Vestergade plejede jo at være en rigtig hyggelig gade, siger Jan Kjær Andersen. 

Det er nu starten af 2021, og mens der stadig bliver bygget hos cykelhandleren, så vælger genboen Jan at klage over byggeriet til Planklagenævnet.

For som han kan se ud af lokalplanen fra 1985, er der kun tilladelse til at bygge en mindre udvalgsvarebutik, hvor cykelhandleren ligger. 

Og det er netop størrelsen, der sætter Jan i gang. 

Vi bygger og bygger

Det er ikke kun i Børkop, der bliver bygget. I hele Danmark bliver der bygget en hel del.

Hele 7,2 millioner kvadratmeter blev bygget i 2023, og det er over 20 procent mere end i 2018. 

Planklagenævnet vil derfor vurdere Vejle Kommunes afgørelse om byggetilladelse på ny og meddeler, at der er 'sandsynlighed for væsentlig overtrædelse af lovgivningen'. Børkop Cykler får besked på, at det er på egen risiko at bygge videre, mens sagen kører.

Lige knap 10 måneder senere kommer afgørelsen.

Udvidelsen er for stor til at kunne kaldes en mindre udvalgsvarebutik, og derfor må Vejle Kommune slet ikke give tilladelse til, at bygningen bliver opført.

Men på de 10 måneder er der sket noget andet.

quote

Det er gamle som springer for livet og skolebørn som ikke kan komme sikkert til og fra skole.

Jan Kjær Andersen, genbo til Børkop Cykler

Udvidelsen af Børkop Cykler er nemlig blevet færdig på trods af, at nævnet advarede mod at bygge videre.

Så er spørgsmålet: Hvorfor byggede Børkop Cykler videre, når de var blevet advaret om, at byggetilladelsen kunne blive annulleret? 

- Jeg var jo i dialog med kommunen eller teknisk forvaltning, da klagen kom. Deres svar var, at det var en formel sag, og at det nok skulle blive godkendt, siger Hans Peter Knudsen.

Så på trods af sine klager måtte genboen Jan derfor se på, mens de 441 kvadratmeter tårnede sig op i Vestergade.

- Jeg håbede jo fra starten af, at Vejle Kommune tog mine henvendelser alvorligt, for jeg har gjort indsigelser fra dag ét af. Inden der blev bygget sokkel, rejst spær eller lavet gulv. Inden de overtrådte lokalplanen og kommuneplanen. Men de er slet ikke lydhøre. De fortsætter bare, siger genbo Jan Kjær Andersen. 

- Lige nu er det ikke rart at bo i Vestergade. 

CAKR-tidslinje-2

Og hvad gør man så, når man står med en færdig bygning, der ikke længere er en byggetilladelse på? 

Enten laver man en ny lokalplan, som gør byggeriet lovligt, og ellers skal byggeriet pilles ned.

- Det er simpelthen forfærdeligt at stå i. Det er ekstremt demotiverende at have hængende over hovedet. Du ved ikke, om du er købt eller solgt. Det, synes jeg sgu, er hårdt, siger cykelhandler Hans Peter Knudsen. 

En særlig e-mail 

Når genboen Jan kigger på sagen som helhed, så undrer han sig over, hvordan det kan være endt her.

Og den undring deler han med formanden for Børkop Lokalråd, Bjarne Andersen. 

- For mig ser det ud som om, at der har været en politiker i butikken og har haft mulighed for at sætte en byggetilladelse i gang med få dages varsel, siger Bjarne Andersen. 

For når vi går tilbage i sagen før trafikproblemet, klagerne, byggetilladelsen, så ender vi her:

26. Juli 2020 med en mail til en chef i forvaltningen i Vejle Kommune.

Lastbilerne kører jævnligt ind på villavejen i Børkop, fortæller genbo Jan Kjær Andersen. Foto: Privatfoto
Foto: Privatfoto

Der bliver spurgt, om der er nogle medarbejdere, der kan se på en sag. Børkop Cykler vil gerne udvide, og sagen haster.

Og den, der har sendt mailen direkte ind til forvaltningen og til toppen af systemet. 

Det er byrådsmedlem i Vejle Kommune, Peder Hummelmose fra Venstre.

Peder Hummelmose

Og mindre end 24 timer efter mailen er sendt, tager forvaltningen kontakt til Børkop Cykler for at høre nærmere.

- De fleste i Børkop ved, at jeg har været politiker i mange år. Så det er naturligt, at ejeren af cykelforretningen spørger, om jeg ikke kan hjælpe ham, fordi han havde ikke hørt noget fra sin ansøgning om byggetilladelse, siger Peder Hummelmose.  

- Det er ikke fordi, at jeg er part i noget som helst. Det er kun som politiker, at jeg løfter en sag og hjælper de borgere, der måske føler, de er kommet i klemme i et system.

Tror du din indvirkning, kan have påvirket forvaltningens behandling af sagen?

- Det ved jeg ikke. Jeg fik det svar, at sagen kom med i den rækkefølge, der var, og at der var ventetid i byggesagsafdelingen. Jeg har ikke en intention om at lade ham komme foran alle andre i køen.

Alligevel er der som politiker grund til at træde varsomt, når det gælder sager i forvaltningen. I hvert fald, hvis man spørger Alex Vejby Nielsen (S), der er næstformand i Teknisk Udvalg i Vejle Kommune.

quote

Jeg synes, at vi som politikere skal holde os for gode til at blande os.

Alex Vejby Nielsen (S)

Men der går de almindelige 30 dage fra Børkop Cykler anmoder om en byggetilladelse, til de faktisk får en i november 2020. Den byggetilladelse, som Planklagenævnet senere omgør.

Og i et svar til TV SYD forklarer forvaltningen i Vejle Kommune, at det ikke er unormalt, at en politiker henvender sig for at hjælpe en borger videre i systemet, og forvaltningen afviser, at skulle have forskelsbehandlet sagen på baggrund af en politikers henvendelse.

'Det er ikke for at være kværulant'

Så nu står der en bygning i Børkop, der ikke passer ind i lokalplanen.

I januar 2024 sender kommunen så et forslag ud til en ny lokalplan, hvor bygningen måske godt kan godkendes, så der alligevel bliver plads til cykelhandleren i Børkop.

- Hvordan synes folk egentlig selv, det lyder? Altså at man kan lave så mange fejl, og så alligevel holder kommunen hånden over én og over sig selv?, spørger genboen Jan. 

- Det er ikke for at være kværulant, men sådan en cykelforretning passer bare ikke ind i en gade som Vestergade i Børkop.

Men hvor Børkop Cykler så skal ligge, og om den overhovedet skal ligge et andet sted, er så det næste spørgsmål. 

Børkop Cykler efter den store udvidelse.
Foto: Lucas Mæng

For en detailbutik, som cykelhandleren er, skal ligge i en bymidte og må ikke holde til i et industriområde ifølge Vejles Kommuneplan.

- Mange af vores kunder kommer udefra. De besøger måske bageren og Børkop Vandmølle, mens de venter på, at vi laver deres cykel. Jeg synes, det er ekstremt ærgerligt for Børkops udvikling, hvis vi skal ud af byen, siger Hans Peter Knudsen. 

Og det er lokalpolitiker Peder Hummelmose enig i. 

- Det er en butik, vi har brug for i Børkop. Den er med til at sætte Børkop på landkortet. Men vi har selvfølgelig også brug for, at der er borgere, der er tilfredse med at bo i Børkop.

Og indtil den nye lokalplan er vedtaget, er der faktisk ikke nogen, der ved, hvad der skal ske med byens cykelhandler. 

- Jeg håber, bare, at det snart er slut. Så kan vi trække vejret igen, siger cykelhandler Hans Peter Knudsen. 

Og ja, genboen Jan. Han synes stadig, det er træls. 

- For mig, for mine penge, for borgerne, for Vejle Kommune, og det er sikkert også pisse irriterende for cykelhandleren.

Vejle Kommune forventer, at den nye lokalplan tidligst kommer i behandling igen i juni 2024.