Ny familie flytter ind på greveparrets gods

Der flytter snart nye beboere ind på godset Egeland i Øster Starup. Her har greveparret boet, siden den daværende prins Ingolf købte det i 1967.

Det er grevinde Sussie, der bekræfter overfor Billed-Bladet, at Egeland er blevet solgt, og det forventes at være klar til de nye beboere den 1. april.

- Vi er glade og tilfredse med at have solgt vores gods til en rigtig sød familie, fortæller grevinde Sussie til bladet.

Greveparret flyttede i december 2022 ind i deres nye bolig, som er placeret tæt ved Egeland.

Her har parret selv været med til at tegne et 400 kvadratmeter nyt hus på en 8000 kvadratmeter stor grund.

Dermed bliver prins Ingolf og grevinde Sussie naboer til de nye ejere.

Greveparret af Rosenborg

Den daværende Prins Ingolf købte i 1967 Egeland for 2,8 mio. kroner. Han boede i mange år på godset sammen med sin første kone Inge Terney. 

I 1998 blev grev Ingolf gift med Sussie Hjorhøy, der fik titlen grevinde af Rosenborg.

Egeland var i Christian 4.s tid som dansk konge (1588-1648) fæstegård under Koldinghus.

Den nuværende hovedbygning blev opført i 1914. Godset har gennem mange år været benyttet til frøavl, korn og skovdrift.

Kilde: Den Store Danske