Prisen på varme stiger, men hvor meget afhænger af dit postnummer

For nogle er det allerede blevet dyrere at skrue op for varmen, mens andre kan forvente prisstigninger fra årsskiftet.

Det er blevet dyrere at holde varmen som fjernvarmekunde i Vejle.

Prisen på varme fra Vejle Fjernvarme blev fra 1. juli sat op med 123 kroner pr. måned for et gennemsnitshus. Det svarer til en årlig merudgift på 1.476 kroner. Det skriver Vejle Fjernvarme på deres hjemmeside.

quote

Vi bygger på forskellige varmekilder såsom el, gas og flis, og derfor vil vi kunne tilbyde priser, der er lavere end alternative varmekilder

Kenneth Sørensen, økonomichef, Din Forsyning

Den vigtigste årsag er, at prisen på træflis til Skærbækværket er steget til næsten det dobbelte. Også store stigninger i priserne på el, der anvendes til at pumpe fjernvarmen rundt i ledningsnettet, er blandt årsagerne.

Prisstigninger

Prisstigningen hos Vejle Fjernvarme skal udligne stigningerne fra deres leverandør, TVIS, samt udligne stigninger i elprisen til drift af pumper og kedler.

Den nuværende pris på 335 kr./MWh vil stige til 400 kr./MWh, hvilket svarer til en stigning på 65 kr./MWh ekskl. moms og 81,25 kr./inkl. moms. En stigning på knap 20 procent.

Et gennemsnitshus anvender 18,1 MWh pr. år. For et halvt år vil det sige 9,05 MWh. Udgiften til stigningen vil i perioden 1. juli til 31. december 2022 være 735 kroner inklusiv moms eller 123 kroner pr. måned. Det svarer til en årlig merudgift på 1.476 kroner.

(Kilde: Vejle Fjernvarme)

Øgede omkostninger er også årsagen til, at TREFOR fra 1. august hæver prisen på fjernvarme i Trekantområdet.

Prisen stiger med 69 kroner pr. MWh med virkning fra 1. august. Det udgør en stigning på 15 procent.

quote

Vi er til for at levere så billig og effektiv fjernvarme som muligt, så vi har sikret os, at vi hæver priserne på et veldokumenteret grundlag

Charles Nielsen, infrastrukturdirektør i TREFOR

Prisstigningen sker på baggrund af en udmelding fra varmeleverandør TVIS om stigende råvarepriser hos dem. TREFOR har undersøgt dokumentationen fra TVIS for at sikre, at der ikke er nogen anden udvej, fortæller infrastrukturdirektør i TREFOR Charles Nielsen.

- Vi er til for at levere så billig og effektiv fjernvarme som muligt, så vi har sikret os, at vi hæver priserne på et veldokumenteret grundlag. Men set i lyset af de øvrige prisstigninger i forsyningsområdet, så er det forståeligt, at det også gælder de råvarer, som TVIS anvender. Det har så den konsekvens, at vi må hæve prisen, siger han.

10 procent dyrere

Allerede i april i år varslede Din Forsyning en prisstigning på ti procent til deres kunder i Varde og Esbjerg Kommuner gældende fra 1. september.

Nye priser for standardhusstande

Priserne herunder gælder for en standardhusstands årlige varmepris for et standardhus på 130 m2, der bruger 18,1 Mwh/65,16 GJ.

Standard husstand, inkl. moms i Esbjerg

2022: 12.296,31 kroner

2022 fra 1/9: 13.525,61 kroner

Standard husstand, inkl. moms i Varde

2022: 12.823,08 kroner

2022 fra 1/9: 14.106,58 kroner

Modsat situationen i Vejle Kommune skyldes prisstigningen de voldsomt stigende priser på CO2-kvoter, som Din Forsyning betaler for at kunne producere varme på kul.

På to år er kvoterne steget fra cirka 163 kroner. pr. ton til nu cirka 600 kr. pr. ton.

CO2-kvote

  • En CO2-kvote er en tilladelse til at udlede en bestemt mængde CO2 på årlig basis.
  • CO2-kvoter bruges i EU, hvor de skal være med til at nedbringe den samlede mængde udledte CO2.
  • CO2-kvoteordningen blev indført i 2005 på baggrund af EU's forpligtigelse i Kyoto-aftalen til at nedbringe CO2-udledningen.

Det er en udvikling, der ligner den, der lige nu sker på energikilder som gas, el, olie og kul.

- De varmepriser, der var fastsat for 2021, samt de aktuelle varmepriser for 2022 var beregnet under forudsætning af en pris på CO2-kvoter, der var markant lavere end det niveau, vi har set efterfølgende, forklarer økonomichef hos Din Forsyning, Kenneth Sørensen.

20200309-133639-L-6109x4073ma.jpg
Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix

I Esbjerg skal et nyt produktionsanlæg med navnet Fremtidens Fjernvarme overtage varmeproduktionen fra Esbjergværket 1. april 2023. Med det nye anlæg vil Din Forsyning blive langt mere uafhængig af energipriserne, da anlægget giver mulighed for at skrue op og ned for den kilde, der er billigst og grønnest.

Dermed vil den nye varmeproduktion ikke kræve indkøb af CO2- kvoter.

quote

Vi ved, at der kommer stigninger, men vi kender ikke størrelsen

Maja Bogucki, økonomichef, Aabenraa og Rødekro Fjernvarme

- Det nye produktionsanlæg er robust over for udsving i energipriser, da vi bygger på forskellige varmekilder såsom el, gas og flis, og derfor vil vi kunne tilbyde priser, der er lavere end alternative varmekilder, fastslår Kenneth Sørensen.

Nogle slipper, men kun lidt endnu

Længere sydpå hos Aabenraa og Rødekro Fjernvarme fortæller økonomichef, Maja Bogucki, at deres kunder ikke skal forvente prisstigninger i år.

Den aktuelle prisstigning gælder på nuværende tidspunkt frem til 31. december 2022.

- Vi har nogle gode aftaler, så priserne vil være de samme som sidste år, siger hun, men tilføjer så, at det endnu er uvist, hvordan priserne kommer til at se ud efter årsskiftet.

En ting er dog sikkert: Priserne kommer til at stige.

- Vi ved, at der kommer stigninger, men vi kender ikke størrelsen. Det afhænger af prisen på brændsel, men vi bestræber os på at indkøbe brændsel så billigt som muligt, så vi stadig kan holde priserne rimeligt nede.