Aabenraa går forrest i opsætning af vedvarende energi

Med 108 MW nyetablerede solceller tager Aabenraa prisen som den mest handlekraftige kommune i 2022, når det gælder om at opstille vedvarende energi. Det viser en opgørelse Green Power Danmark har lavet.

60 procent af de nye vindmøller på land og solceller, der blev sat op i Danmark, stod i fem kommuner, hvor Aabenraa Kommune her i landsdelen er den ene.

Men der skal ifølge Green Power Danmark opsættes mange flere vindmøller og solceller de kommende år, hvis målet om at firedoble strømproduktionen herfra i 2030 skal nås.

Mange flere kommuner skal på banen

De fem kommuner er udover Aabenraa, Ringkøbing-Skjern, Viborg, Skive og Faxe.

Det varierer fra år til år. Men ifølge brancheorganisationen er det de samme kommuner, som - med få udsving - driver udviklingen.

Flere kommuner er ifølge afdelingschef Jacob Klivager Vestergaard nødt til at komme på banen, hvis vi skal nå klimamålene.

- Vi har alle et ansvar for at imødegå klimaforandringerne. Og vi kommer alle til at give os lidt, hvis vi skal finde plads til alle de vindmøller og solceller, som skal op i de kommende år, siger han i en skriftlig kommentar.

Én vindmølle om året?

Organisationen, der repræsenterer energisektoren, anbefaler, at der indgås forpligtende målsætninger for kommunernes udbygning.

Hvis alle kommuner opstiller én vindmølle om året, er det ifølge deres tal nok til at nå målet om at fordoble produktionen af strøm fra landvindmøller inden 2030.

Det blev besluttet sidste år af et bredt flertal i Folketinget sammen med et mål om, at antallet af solceller skal tidobles.

Kigges der samlet på det, er Ringkøbing-Skjern, Lolland og Randers de tre kommuner med mest vedvarende energi på land.

- Der er naturligvis forskel på, hvor gode muligheder kommunerne har for at finde plads til vindmøller og solceller, siger Jacob Klivager Vestergaard fra Green Power Denmark.

- Når det er sagt, bør alle kommuner overveje, om de ikke kan bidrage mere til den grønne omstilling, som for alvor vil tage fart i de kommende år.