Arbejdet genoptaget på Ensted Havn

DONG Energy har besluttet at genoptage arbejdet på Ensted Havn. Arbejdet har ligget stillet siden den tragiske ulykke natten til søndag, der kostede to arbejdere livet.

Virksomheden har indført nye midlertidige sikkerhedsprocedurer, og de er i dag gennemgået og tilrettet med medarbejderne.
 
Siden søndag har arbejdet ligget stille på havnen, mens årsagen til ulykken søndag er blevet undersøgt af Arbejdstilsynet og et uvildigt eksternt undersøgelseshold hyret af DONG Energy. Samtidigt har fokus været på at sikre, at alle medarbejdere har fået den nødvendige støtte og hjælp.

- Medarbejdernes tanker har været hos de pårørende, og det har været vigtigt for både medarbejderne og ledelsen at få talt tingene igennem, og udvise respekt for de efterladte. Nu vil alle gerne i gang igen. Derfor har vi fået udarbejdet nogle midlertidige sikkerhedsprocedurer, som er gennemgået og tilrettet her til formiddag sammen med medarbejderne, oplyser pressechef i DONG Energy, Louise Münter.

Årsag stadig ukendt

De midlertidige procedurer er gældende, indtil undersøgelserne fra Arbejdstilsynet og DONG Energy's eksterne undersøgelseshold foreligger. Indtil disse undersøgelser er færdige, skal alle bære personlige iltmålere, uanset hvor de opholder sig på skibet.
 
- Vi går stille og roligt i gang med lastning af pramme, og det bliver med respekt for de enkelte medarbejderes situation og behov, og herefter forventer vi at gå i gang med losning på kulskibet, siger Louise Münter.
 
Arbejdstilsynet er i dag orienteret om indholdet i den midlertidige procedure.