TV der bevæger dig

Boligområde i Aabenraa på ghettoliste

Høje Kolstrup i Aabenraa er røget på ghettolisten.

Et at kriterierne for at komme på ghettolisten er bl.a., at der er mange, der er dømt for kriminalitet i området.

Boligblokkene i Høje Kolstrup er havnet på den ghettoliste, som netop er offentliggjort.

Kriterierne for at komme på listen er følgende:

1. Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år).

2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.

3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år).

4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Området udnævnes til en ghetto, hvis mindst tre af de fem kriterier er opfyldt.

Du kan se hele ghettolisten på nedenstående link:

link - Ghettoer i Danmark