Der skal igen sejles kul til Ensted – skal støtte el og varme i Europa

Frem til udgangen af 2023 kommer der igen kul på Ensted. Kullet kommer fra Sydafrika og Colombia og skal bruges i de hårdest trængte EU-lande til produktion af el og varme.

Der er stor usikkerhed på det europæiske energimarked. De massive sanktioner af gas og kul fra det krigsførende Rusland betyder dels mangel på råvarer, dels rekordhøje priser.

En af løsningerne på energikrisen findes i Aabenraa, hvor det tidligere Enstedværk, nu Aabenraa Industrihavn, fremover vil lægge kaj til omlastning, midlertidig opbevaring og videre udskibning af op mod en million ton kul årligt. Genstarten af kulleverancerne til Aabenraa sker for at bidrage til, at flest muligt kan komme gennem vinteren, mens energikrisen står på i Europa.

Shippingvirksomheden SDK Shipping har sammen med Aabenraa Industrihavn indgået en aftale om at genoptage omlastningen, og Energistyrelsen er positiv set i lyset af den aktuelle forsyningskrise.

- Med opbakningen fra Energistyrelsen kan vores samarbejde med Aabenraa Havn sikre en forsyningskæde af energi til både danske og europæiske husstande. Aabenraa Havn er en helt unik dybvandshavn og SDK har ekspertisen i omlastningen af bulkvarer, siger Lars Jespersen, CEO for SDK Shipping.

Havnen ved det tidligere Enstedværk er blandt Nordeuropas største kul- og oliehavne med 18 meters frigang ind til kajen. Fra Aabenraa skal kullet fragtes videre med mindre skibe og pramme til eksempelvis Polen og Tyskland, hvor lokale el- og varmeværker skal omstilles til kulfyring og kompensere for de sanktionerede russiske leverancer af brændsel.

Kullet slukker ikke for grønne ambitioner

Aabenraa Havn købte Enstedværket i 2021 med ambitionerne om at omdanne det tidligere omlastningsdepot for kul og olie til projekter med en grøn profil på havnens område. Med krigens udbrud i Ukraine har Aabenraa Industrihavn dog været nødt til at gå på kompromis med den grønne profil i den gode sags tjeneste: At støtte de fælles-europæiske sanktioner med Rusland og understøtte energiforsyningen i primært Danmark, Nordtyskland og Østersøregionen.

quote

Med opbakningen fra Energistyrelsen kan vores samarbejde med Aabenraa Havn sikre en forsyningskæde af energi til både danske og europæiske husstande

Lars Jespersen, CEO for SDK Shipping.

- Aabenraa Havn ligger med anlægget på Ensted inde med en europæisk unik ressource til håndtering af kul, og der er en meget stor efterspørgsel for, at dette anlæg igen tages i drift for at afhjælpe den europæiske energikrise, siger Henrik Thykjær, havnedirektør for Aabenraa Havn.

Sideløbende med omlastningen af kulleverancer fortsætter Aabenraa Industrihavn udviklingen af grønne projekter, som på sigt både skal komme miljø og arbejdspladser på Ensted til gavn. Men i den unikke situation, som krig i Europa er, så kommer forsyningssikkerheden i forreste række.

Størst leveringstryk i vinteren

Leverancerne til Ensted med kul vil begynde allerede fra ultimo september, hvor det første kul er planlagt til mellemlagring på havneområdet. Herfra vil mindre skibe og pramme, hente kul og fragte det videre til deres slutdestinationer ved el- og varmeværkerne rundt i Europa.

- Behandlingen af de store bulkleverancer, som vi står overfor, er ikke bare en spændende opgave, men en utroligt vigtig opgave og en indirekte støtte til Ukraine, efterhånden som vi gør os mere fri af russisk eksporteret brændsel. Derfor har denne opgave også vores største prioritet som vi sætter alt nødvendigt mandskab til at dække, siger Lars Jespersen.