Skoler dropper læseferie og indfører mødepligt

For lave karakterer ved 9. klassernes afgangsprøve har fået skolerne i Aabenraa Kommune til at indføre fælles forberedelsesperiode på skolen.

Læseferien er normalt den periode, hvor eleverne kan forberede sig til den kommende eksamen, hvor og når det passer dem bedst.

Men sådan er det ikke længere på Tinglev Skole, hvor eleverne i 9y og 9x i stedet skal forberede sig på skolen.

- Vi var lidt chokeret, da vi fik at vide, at vi lige pludselig skulle være her på skolen og ikke fik læseferie, men det er faktisk ikke så slemt, fortæller Johanna Asmussen fra 9y.

Godt modtaget

På Tinglev Skole skal eleverne møde frem to dage om ugen og forberede sig til det fag, som de skal til eksamen i. 

Her får de mulighed for at tale med en lærer, hvis de har spørgsmål, og ellers kan de bruge hinanden.

- Jeg synes faktisk, det er meget afslappende. Vi kan bedre få lidt hjælp her end derhjemme, hvor ens forældre er på arbejde, eller hvor man hurtigt kan lave noget andet, siger Emma Holst fra 9x.

- Det er meget rart, at vi kan få hjælp. Jeg har en tendens til, at jeg snakker for meget, når jer er sammen med dem, jeg kender. Så får jeg ikke rigtig lavet noget, fortæller Uffe Ziethen fra 9y.

Tinglev Skole
Foto: Ole Møller TV SYD

For mange dumper vigtige fag

Beslutningen om at droppe læseferien for 9. klasse eleverne er truffet i fællesskab af skolerne i Aabenraa Kommune. På nogle skoler skal eleverne møde op hver dag, mens andre skoler har valgt en anden model.

Bagrunden er lave karakterer ved afgangsprøven især i fagene dansk og matematik. 

Aabenraa ligger under landsgennemsnittet

Ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd bestod 15,3 procent af eleverne i kommunen ikke de to fag dansk og matematik ved 9 klasses afgangsprøve i 2023. 

Det kræver en karakter på minimum 02.

Landsgennemsnittet for ikke bestået i de to fag er på 11,5 procent.

- Vi prøvede allerede det her af sidste år. Da var det frivilligt for eleverne, men nu er der mødepligt.

- Vi vil gerne løfte karaktererne, og vi kan se, at de klarede sig lidt bedre sidste år ved de mundtlige eksamener.

- Det er jo tallene, der afgør, om man kan komme ind på en ungdomsuddannelse, og det er vores opgave at hjælpe dem så meget som muligt, siger Morten Heilmann Sørensen, der er skoleleder på Tinglev Skole.

Skoleleder ser gode tegn

Ifølge skolelederen kan han se, at det skaber et godt fællesskab blandt eleverne. Samtidig mener han, det har været en nødvendig beslutning at droppe læseferien for de unge.

- De unge mennesker i dag har brug for, at der er nogle voksne, der går ind og guider dem med det her, siger Morten Heilmann Sørensen.

Karaktererne ved den afsluttende prøve i folkeskolen kan være afgørende for valg af ungdomsuddannelse.
Karaktererne ved den afsluttende prøve i folkeskolen kan være afgørende for valg af ungdomsuddannelse.
Foto: Ole Møller, TV SYD

Politikerne er uenige

Men selvom både Tinglev Skole og eleverne er positive overfor den droppede læseferie, er der ikke enighed blandt kommunens politikere.

Her vil Theis Kylling Hummeltoft (A), der sidder i Børne- og Uddannelsesudvalget, nu rejse en debat om den droppede læseferie.

- Jeg mener, det er et forkert initiativ med sådan et lynkursus. Noget af det som er vigtigt, hvis du skal videre på en ungdomsuddannelse, det er også, at eleverne skal have evnen til at strukturere den undervisning, de har fået i deres skoletid, siger Theis Kylling Hummeltoft.

Omvendt mener Rasmus Elkjær Larsen (K), der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, at mødepligt frem for læseferie er en rigtig god idé.

- Jeg håber, det kan være med til at løfte elevernes potentiale. Hvis de er ved at falde lidt af på den i slutningen af deres skolegang, kan det her være med til lige at få karaktererne lidt op, siger Rasmus Elkjær Larsen.

Nu gælder det naturfag

Den nye ordning i Aabenraa Kommune skal efter planen evalueres af skolelederne i det nye skoleår. 

For eleverne i de to 9. klasser på Tinglev Skole er der i denne uge igen mødepligt to dage, før de skal til mundtlig eksamen i naturfag.