Sønderborg og Aabenraa er blevet yderområder

Sønderborg og Aabenraa er kommet på Region Syddanmarks liste over yderområder i Danmark, der er præget af faldende erhvervsindkomster, lavt uddannelsesniveau og fraflytning.

Yderområder er berettiget til regional udviklingsstøtte fra EU gennem Regional- og Socialfonden.

De er karakteriseret ved, at de i gennemsnit i de seneste tre år har haft en erhvervsindkomst på under 90 procent af landsgennemsnittet, og at de ligger mere end en halv times kørsel fra en by med mere end 45.000 indbyggere.

Tønder har i forvejen været med på listen over yderområder.

Nu har følgende kommuner i hele Region Syddanmark fået status som yderområder: Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Svendborg, Langeland og Ærø.

Områderne er præget af negativ befolkningsudvikling, mangel på arbejdspladser, lavt uddannelsesniveau, hjerneflugt og en erhvervsstruktur, der er sårbar og udsat for hård konkurrence.

Ny politik

En analyse fra Syddansk Vækstforum lægger op til en ny og mere effektiv regional politik til at skabe vækst og udviklingsmuligheder i de syddanske yderområder.

- Vi er nødt til at nytænke vores indsats. Analysen viser med al tydelighed, at de seks syddanske yderområder har en række styrker og muligheder, som de og vi sammen skal blive bedre til at udnytte, siger formanden for Udvalget for Regional Udvikling, Lasse Krull (K).

Yderområderne har i de seneste år fået 100 millioner kroner til erhvervsudvikling i form af vækstlån og projektstøtte.

- Men det er også vigtigt, at de rette personer, ildsjæle og iværksættere får den rigtige opbakning til at udvikle og udnytte stedernes forskellige muligheder, mener Lasse Krull.

Det anbefales i analysen, at yderområderne kobles stærkere op på de syddanske satsningsområder inden for energi, sundheds- og velfærdsinnovation samt oplevelsesøkonomi, men også naboskabet til Tyskland bør udnyttes bedre.