Spareplaner rammer både tyske og danske mindretalsskoler

Mindretalsskolerne både syd og nord for den dansk-tyske grænse må nu klare sig med mindre tilskud. Den tyske delstatsregrings spareplan rammer det danske mindretals skoler i Tyskland. Den danske regerings spareplan rammer det tyske mindretals skoler i Danmark.  

Millioner af kroner fjernes

Den danske regering har bebudet, at tilskuddene til de private skoler bliver reduceret. Skoledirektør Claus Diedrichsen har beregnet, at besparelserne i deres fulde omfang i 2014 vil udgøre omkring 3 millioner kroner. Dertil kommer besparelserne på elevbefordringen på 2,5 millioner kroner allerede fra 2011.

Beder om hjælp

Det tyske mindretal vil nu gennem sit sekretariat i København henvende sig til Folketingets kontaktudvalg, der har indenrigsminister Bertel Haarder som formand, og bede om at der optages forhandlinger for at afværge de truende nedskæringer.